[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=Branża sanitarna wew.: wod-kan, c.c., wentylacja pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=0.00 [STRONA TYT] na=15092018 wew instalacja afn=, nb=Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Ostaszewo ab=OSTASZEWO, 87-148 ŁYSOMICE ni=GMINA ŁYSOMICE ai=UL. WARSZAWSKA 8, 87-148 ŁYSOMICE nw=ZAMUWIENIE PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-09-15 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=0.00 1 0 op=0 0 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Wewnętrzna kanalizacja sanitarna cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1 pd= KNR 4-01 0401-0106-01 na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=54.48 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2 pd= KNR 4-01 0401-0106-03 na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=54.45 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3 pd= KNR 2-15W 215W-0203-04 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=42.50 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4 pd= KNR 2-15W 215W-0203-03 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=136.50 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.5 pd= KNR 2-15W 215W-0203-02 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.6 pd= KNR 2-15W 215W-0203-01 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=36.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.7 pd= KNR 2-15W 215W-0208-03 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=83.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.8 pd= KNR 2-15W 215W-0208-01 na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.9 pd= KNR 218-0804-01 na=Analogia - próba szczelności kanalizacji op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=259.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.10 pd= KNR-W 215W-0211-03 na=Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=19.00 jm=podejśc. 179 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.11 pd= KNR-W 215W-0211-01 na=Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=35.00 jm=podejśc. 179 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.12 pd= KNR-W 215W-0213-05 na=Rury wywiewne z PVC średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.13 pd= KNR-W 215W-0222-02 na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.14 pd= KNR-W 215W-0230-0201 na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.15 pd= KNR-W 215W-0233-03 na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.16 pd= KNR 2-15W 215W-0232-02 na=Brodziki natryskowe z kabiną op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.17 pd= KNR 2-15W 215W-0234-02 na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.18 pd= KNR 2-15W 215W-0229-01 na=Zlew prostokątny op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.19 pd= KNR 2-15W 215W-0229-04 na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.20 pd= KNR 2-15W 215W-0229-01 na=Zmywak op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.21 pd= KNR 2-15W 215W-0216-02 na=Wpusty podłogowe o śr. 100 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Wewnętrzna instalacja wodociągowa cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.1 pd= KNR 2-15W 215W-0111-01 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=149.40 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.2 pd= KNR 2-15W 215W-0111-02 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=22.30 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.3 pd= KNR 2-15W 215W-0111-03 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN16 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.70 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.4 pd= KNR 2-15W 215W-0111-04 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=20.40 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.5 pd= KNR 2-15W 215W-0111-05 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, PN16 o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=272.60 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.6 pd= KNR 2-15W 215W-0111-01 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=334.50 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.7 pd= KNR 2-15W 215W-0111-02 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.8 pd= KNR 2-15W 215W-0111-03 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=71.10 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.9 pd= KNR 2-15W 215W-0111-04 na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.10 pd= KNR 2-15W 215W-0106-03 na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=918.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.11 pd= KNR 215-0110-01 na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=918.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.12 pd= KNR 2-15W 215W-0128-02 na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=918.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.13 pd= KNR 2-15W 215W-116.101 na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 15mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.14 pd= KNR 2-15W 215W-0116-08 na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=78.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.15 pd= KNR 2-15W 215W-0137-02 na=Baterie umywalkowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.16 pd= KNR 2-15W 215W-0137-02 na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.17 pd= KNR 2-15W 215W-0137-09 na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.18 pd= KNR 2-15W 215W-0132-01 na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.19 pd= KNR-W 215W-0132-0211 na=Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 20 mm,instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.20 pd= KNR-W 215W-0132-0311 na=Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 25 mm,instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.21 pd= KNR 2-15W 215W-0132-04 na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.22 pd= KNR 2-15W 215W-0132-06 na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.23 pd= KNR 2-15W 215W-0138-01 na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.24 pd= KNR 2-15W 215W-0132-01 na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do płuczek op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.25 pd= KNR-W 215W-0135-01 na=Zawory wodne czerpalne z perlatorem,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.26 pd= KNR 2-15W 215W-0142-01 na=Szafki hydrantowe naścienne op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.27 pd= KNR 2-15W 215W-0132-0010 na=Termostatyczny Zawór Cyrkulacyjny - MTCV wer.B o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.28 pd= KNR 00-34 0034-0101-01 na=Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=125.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.29 pd= KNR 00-34 0034-0101-01 na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.30 pd= KNR 00-34 0034-0101-02 na=Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.31 pd= KNR 00-34 0034-0101-02 na=Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.32 pd= KNR 00-34 0034-0101-05 na=Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.10 mm (E) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=273.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.33 pd= KNR 00-34 0034-0101-10 na=Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=335.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.34 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=118.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.35 pd= KNR 401-0339-01 na=Wykucie bruzd op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=36.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.36 pd= KNR 401-0326-03 na=Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=36.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.1 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/600/0,52m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.2 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/600/0,8m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.3 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/600/0,92m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.4 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/600/1,0m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.5 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/600/1,2m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.6 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 11K/900/0,72m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.7 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,52m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.8 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,60m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.9 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,72m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.10 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.11 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/0,92m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.12 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,00m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.13 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,12m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.14 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,32m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.15 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,40m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.16 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/1,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.17 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/2,00m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.18 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/2,20m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.19 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 22K/600/2,40m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.20 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 33K/600/0,80m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.21 pd= KNR 215-0419-01 na=Grzejnik stalowy płytowy 33K/600/1,12m wraz z dwoma kompletami zawieszenia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.22 pd= KNR 2-15W 215W-0432-02 na=Agregat ogrzewczo-wentylacyjne Neolux IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.23 pd= KNR 2-15W 215W-0411-05 na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.24 pd= KNR 2-15W 215W-0411-05 na=Zaworyi zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.25 pd= KNR 31-0208-01 na=Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych RA-N (z nastawą wstępną) nr kat. 013G3903 z głowicą termostatyczną z ograniczonym zakresem temp. 16-28 oC, typ RAW 5116 DANFOSS op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=56.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.26 pd= KNR 31-0208-01 na=Montaż zaworów powrotnych RLV nr kat. 003L0143 DANFOSS op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=56.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.27 pd= KNR 2-15W 215W-0132-02 na=Filtr Herz wieklość oczek 0,5mm o śr. nominalnej 20 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.28 pd= KNR 2-15W 215W-0402-01 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 18 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=604.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.29 pd= KNR 2-15W 215W-0402-02 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 22 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=94.30 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.30 pd= KNR 2-15W 215W-0402-03 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 28 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=152.70 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.31 pd= KNR 2-15W 215W-0402-04 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 35 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=168.10 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.32 pd= KNR 2-15W 215W-0402-05 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 42 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.20 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.33 pd= KNR 2-15W 215W-0402-06 na=Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaprasowanych o śr.nominalnej 50 mm na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.30 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.34 pd= KNR 2-15W 215W-0403-06 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.40 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.35 pd= KNR 2-15W 215W-0427-01 na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.36 pd= KNR-W 215W-0406-01 na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach mieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.37 pd= KNR 215-0404-01 na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=urządz. 44 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.38 pd= KNR 215-0512-01 na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.39 pd= KNR 00-34 0034-0101-10 na=Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=604.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.40 pd= KNR 00-34 0034-0101-10 na=Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=95.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.41 pd= KNR 00-34 0034-0101-19 na=Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=153.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.42 pd= KNR 00-34 0034-0101-19 na=Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=169.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.43 pd= KNR 00-34 0034-0101-19 na=Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=29.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.44 pd= KNR 00-34 0034-0101-20 na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.60 mm (S) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.45 pd= KNR 4-01 0401-0336-01 na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.46 pd= KNR 4-01 0401-0324-02 na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=58.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Wentylacja cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.1 pd= KNR 2-17W 217W-0101-03 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.88 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.2 pd= KNR 2-17W 217W-0141-01 na=Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.3 pd= KNR 2-17 0217-0156-02 na=Nawietrzai podokienny typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2typ GNP 2S firmy GREKA op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.4 pd= KNR 2-17W 217W-0206-01 na=Wentylatory łazienkowe np. Silent100, V=95m3/h, N=8,0W op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.5 pd= AW AW na=Kalkulacja indywidualna-turbowenty hybrydowe ze sterownikami op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.6 pd= KNR 2-17W 217W-0150-02 na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 250 mm,w układach bezkanałowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.7 pd= KNR 2-17W 217W-0208-01 na=Wentylatory dachowe UVO H3.0 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00