[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=ROBOTY ELEKTRYCZNE i NISKOPRĄDOWE pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=25720.15 [STRONA TYT] na=15092018 rob elektryczne afn=, nb=Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Ostaszewo ab=OSTASZEWO, 87-148 ŁYSOMICE ni=GMINA ŁYSOMICE ai=UL. WARSZAWSKA 8, 87-148 ŁYSOMICE nw=ZAMÓWIENIE PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-09-15 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 1310 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=23.00 1 0 op=0 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Stawka VAT wa=23.00 1 0 op=0 0 nc=1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=ROZDZIELNICA TS, RK, TG, RG+TL, TK. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1 pd= KNR 4-03 0403-1001-09 na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=82.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2 pd= KNR 4-03 0403-1012-03 na=Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=82.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3 pd= KNR 4-03 0403-1003-22 na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4 pd= KNR 5-08W 508W-0107-04 na=Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach RVS50 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=82.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.5 pd= KNR 5-10W 510W-0113-02 na=Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKXS 1x25mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=90.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.6 pd= KNR 5-10W 510W-0601-02 na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.7 pd= KNR 5-08W 508W-0204-06 na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur LY 25mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=64.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.8 pd= KNR 5-08W 508W-0805-03 na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.9 pd= KNR 5-08W 508W-0803-05 na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.10 pd= KNR 5-08 0508-0210-03 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 5x6mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=72.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.11 pd= KNR 5-08 0508-0210-03 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 5x4mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=104.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.12 pd= KNR 5-08W 508W-0804-03 na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=20.00 jm=szt.żył 1 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.13 pd= KNR 4-03W 403W-1011-11 na=Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.14 pd= KNR 4-03W 403W-1011-12 na=Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=172.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.15 pd= KNR 5-08W 508W-0404-03 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica TG. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.16 pd= KNR 5-08W 508W-0404-03 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica RG+TL. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.17 pd= KNR 5-08W 508W-0404-03 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - tablica TS. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.18 pd= KNR 5-08W 508W-0404-08 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica RK. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.19 pd= KNR 5-08W 508W-0404-08 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica TK. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.20 pd= KNR 5-08W 508W-0401-08 na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=apa-rat 84 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.21 pd= KNR 5-08W 508W-0404-07 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Przycisk P-POŻ. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA DZWONKOWA, GNIAZD 230V I OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.1 pd= KNR 4-03 0403-1001-03 na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=51.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.2 pd= KNR 4-03 0403-1001-05 na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2348.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.3 pd= KNR 4-03 0403-1012-02 na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2348.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.4 pd= KNR 4-03 0403-1003-22 na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.5 pd= KNR 4-03 0403-1003-07 na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.6 pd= KNR 5-08W 508W-0108-04 na=Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach - SRS50. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=16.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.7 pd= KNR 5-08W 508W-0108-01 na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1347.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.8 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. HDGs 5x1,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=330.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.9 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x1,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1988.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.10 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 4x1,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1779.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.11 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 5x1,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=435.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.12 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3x2,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2069.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.13 pd= KNR 5-08 0508-0207-02 na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YDY 4x1mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.14 pd= KNR 5-08 0508-0207-02 na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YTKSY 4x0,8mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.15 pd= KNR 5-08 0508-0301-20 na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=215.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.16 pd= KNR 5-08 0508-0302-01 na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PKW-60/61F. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=215.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.17 pd= KNR 5-08 0508-0309-03 na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójne. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=127.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.18 pd= KNR 5-08 0508-0309-03 na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - pojedyńcze. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.19 pd= KNR 5-08 0508-0309-06 na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=35.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.20 pd= KNR 5-08 0508-0307-02 na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem przycisk op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.21 pd= KNR 5-08 0508-0307-02 na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.22 pd= KNR 5-08 0508-0308-04 na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.23 pd= KNR 5-08 0508-0307-03 na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.24 pd= KNR 5-08 0508-0307-04 na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.25 pd= KNR 5-08W 508W-0401-07 na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=43.00 jm=apa-rat 84 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.26 pd= KNR 5-08W 508W-0403-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - Czujnik ruchu CR-01. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.27 pd= KNR 5-08W 508W-0403-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - Czujnik ruchu CR-2 360st. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=42.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.28 pd= KNR 5-08 0508-0502-09 na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=309.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.29 pd= KNR 5-08 0508-0511-10 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych. Oprawa PG-400 (PSK)+siatka. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.30 pd= KNR 5-08 0508-0504-08 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych. Oprawa BASE BP.N 1x36W EVG. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=83.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.31 pd= KNR 5-08 0508-0511-14 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa TRIO PS 228 DO. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=87.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.32 pd= KNR 5-08 0508-0511-14 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych Oprawa TRIO PS 228.RPA. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.33 pd= KNR 5-08 0508-0511-14 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych. Oprawa CO1 236 EVG IP65. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=31.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.34 pd= KNR 5-08 0508-0511-02 na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - przelotowych - Oprawa Monitor1 S8TA2N. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=51.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.35 pd= KNR 5-08W 508W-0403-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - układ awaryjny 2h. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.36 pd= KNR 5-10W 510W-1002-05 na=Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na ścianie op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.37 pd= KNR 5-10W 510W-1005-06 na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetlówkowych. Oprawa ośw. zewn. ST-70/SON-T Plus 70W. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.38 pd= KNR 5-08W 508W-0401-07 na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=apa-rat 84 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.39 pd= KNR 5-08W 508W-0403-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - dzwonek czasza fi 150. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.40 pd= KNR 5-08W 508W-0403-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - dzwonek czasza fi 230. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.41 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0101-01 na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych. Elektroniczny woźny EW-01. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.42 pd= KNR 5-08 0508-0401-08 na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=apa-rat 84 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.43 pd= KNR 5-08 0508-0402-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Czujnik DEX-12. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.44 pd= KNR 5-08 0508-0402-02 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4). Moduł sterujący MD-2Z. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.45 pd= KNR 5-08 0508-0402-01 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.46 pd= KNR 7-24 0724-0130-02 na=Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu serwera typ ASYG14LMCA op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.47 pd= KNR 7-24 0724-0104-01 na=Skraplacz zewnętrzny AOYG14LMCA op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.48 pd= KNR 2-15U 215U-0202-06 na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=48.50 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.49 pd= KNR 4-03 0403-1202-02 na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.50 pd= KNR 4-03 0403-1202-01 na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=87.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.51 pd= KNR 4-03 0403-1205-05 na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.52 pd= KNR 4-03 0403-1205-06 na=Następny pomiar skutecznosci zerowania op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.53 pd= KNR 5-08W 508W-0902-05 na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.54 pd= KNR 5-08W 508W-0902-06 na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=37.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA ODGROMOWA. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.1 pd= KNR 5-08W 508W-0601-05 na=Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu krytym papą lub blachą op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=38.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.2 pd= KNR 5-08W 508W-0601-15 na=Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=649.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.3 pd= KNR 5-08W 508W-0606-01 na=Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=673.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.4 pd= KNR 5-08W 508W-0618-01 na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.5 pd= KNR 5-08W 508W-0618-02 na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=41.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.6 pd= KNR 5-08W 508W-0101-04 na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=160.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.7 pd= KNR 5-08W 508W-0110-01 na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - rura odgromowa. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=160.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.8 pd= KNR 5-08W 508W-0204-04 na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur - Drut FeZn fi8. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=160.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.9 pd= KNR 5-08W 508W-0404-07 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Skrzynka p/t złącza kontrolnego. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.10 pd= KNR 5-08W 508W-0619-06 na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.11 pd= KNR 5-08W 508W-0619-01 na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.12 pd= KNR 5-08W 508W-0608-08 na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=504.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.13 pd= KNR 5-08W 508W-0614-02 na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=270.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.14 pd= KNR 5-08W 508W-0617-05 na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=90.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.15 pd= KNR 5-08W 508W-0617-01 na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=90.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.16 pd= KNR 4-03W 403W-1205-01 na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.17 pd= KNR 4-03W 403W-1205-02 na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA CCTV, SSWiN - CPV 45312200-9. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.1 pd= KNR 4-03 0403-1001-06 na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów betonowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=391.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.2 pd= KNR 4-03 0403-1001-05 na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=950.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.3 pd= KNR 5-08 0508-0109-05 na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) RKLG 16mm. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=950.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.4 pd= KNR 4-03 0403-1012-02 na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=950.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.5 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - RG58 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1154.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.6 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0501-01 na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna. Kamera zewn. np. SAMSUNG SCD-2080P. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.7 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0501-01 na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna. Kamera wewn. kopułkowa np. Samsung typ MR -32100E. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.8 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - OMY 2x1,0mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1154.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.9 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0506-01 na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=16.00 jm=linia 256 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.10 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0101-05 na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych. Centrala alarmowa INTEGRA 64 PLUS w obudowie z zasilaczem APS-524 z wyposażeniem. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.11 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0109-02 na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.12 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0112-03 na=Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.13 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0111-02 na=Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD - Manipulator strefowy INT-KLCDL-GR. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.14 pd= KNR 5-08 0508-0812-01 na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=56.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.15 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YTKSYekw 2x2x0,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1319.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.16 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0201-04 na=Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa. Czujka AQUA Pro. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.17 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0108-05 na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym. Sygnalizator zewnętrzny SPLZ-1011. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.18 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0603-01 na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=lin. 97 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA KOMPUTEROWEJ SIECI LOGICZNEJ cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.1 pd= KNR AT-14 KNR AT-14 0110-01 na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących- Szafa dystrybucyjnaj 19" 42U z wyposażeniem. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.2 pd= KNR 5-08 0508-0109-05 na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) RKLG 16mm. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=754.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.3 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - UTP 4x2x0,5mm2 kat 6A ekranowanej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1508.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.4 pd= KNR 5-08 0508-0301-20 na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=38.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.5 pd= KNR 5-08 0508-0302-01 na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=38.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.6 pd= KNR 5-08 0508-0309-01 na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem - gniazdo 2M 2xRJ45 kat. 6A ekranowanej. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=38.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.7 pd= KNR AT-15 KNR AT-15 0107-02 na=Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=76.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.8 pd= KNR AT-15 KNR AT-15 0119-02 na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=78.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=5.9 pd= KNR AT-14 KNR AT-14 0111-01 na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami i certyfitaktem. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=78.00 jm=pomiar 108 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.1 pd= KNR 4-03 0403-1001-06 na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementów betonowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=327.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.2 pd= KNR 5-08 0508-0109-05 na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton) RKLG 16mm. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=327.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.3 pd= KNR 5-08W 508W-0207-02 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - TLYp 2x4mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=327.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.4 pd= KNR 4-03 0403-1012-01 na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=327.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.5 pd= KNR 5-06 0506-0101-01 na=Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich o 6 wejściach na podłożu drewnianym - Mikser MX-6A. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=konsol. 38 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.6 pd= KNR 5-06 0506-0203-04 na=Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy 600 W na podłożu drewnianym. Wzmacniacz MWL-9DSP1A/600. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=wzm. 3 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.7 pd= KNR 5-06 0506-0303-06 na=Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na szafce - Zestaw bezprzewodowy podwójny 96-kanałowy U508HHC2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=wzm. 3 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.8 pd= KNR 5-06 0506-0301-02 na=Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym lub stołowym giętkim. Mikrofon MD-60 ze statywem. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.9 pd= KNR 5-06 0506-0808-07 na=Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 30 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły. Kolumna głośnikowa KS-6,5/140. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.10 pd= KNR 5-06 0506-0808-08 na=Instalowanie zestawów głośnikowych i kolumn dźwiękowych wnętrzowych o mocy 60 W w obudowach zwykłych na gotowych konstrukcjach na ścianie z cegły. Kolumna głośnikowa KS-6,5/75. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.11 pd= KNR 5-06 0506-0710-02 na=Montaż wtyków na kablach współosiowych o średnicy do 10 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=20.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=6.12 pd= KNR 5-06 0506-0501-01 na=Uruchomienie zespołów realizacji programów o 10 liniach wej./wyj. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=zespół 111 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=INSTALACJA STEROWANIA DRZWIAMI P.POŻ. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.1 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0101-01 na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centralka sterująca drzwiami UCS-6000/4A, prod. POLON ALFA, z baterią akumulatorów 1x12V/7,2Ah. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.2 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0112-03 na=Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.3 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0109-02 na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.4 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0401-01 na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu. DOR-4043. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.5 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0402-02 na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego. Przycisk zwalniania drzwi. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.6 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0108-04 na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego. Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.7 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0304-04 na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.8 pd= KNR 5-08W 508W-0108-01 na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=47.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.9 pd= KNR 5-08 0508-0210-01 na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. HDGs 3x2,5mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=14.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.10 pd= KNR 5-08 0508-0207-02 na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.11 pd= KNR 5-08 0508-0207-02 na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur - HTKSH 1x2x1mm2. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.12 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0602-02 na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=7.13 pd= KNR AL-01 KNR AL-01 0603-01 na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=lin. 97 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=OŚWIETLENIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.1 pd= KNR 5-10W AW na=Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych cylindrycznych o wys. 5 m + fundament F 150/200 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 07081310 1.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych1310 2.Ustawienie słupa w wykopie1310 3.Częściowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy1310 4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dołka1310 5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi1310 Uwaga:1310 Wymieniono oba rodzaje stosowanych słupów dla oświetlenia zewnętrznego.1310 Rodzaj i typ słupa należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną. [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.2 pd= KNR 5-10W 510W1002020000 na=Montaż na słupie wysięgników stalowych, ocynkowanych, dwuramiennych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 10021310 Dla montażu na słupie:1310 1.Zamontowanie konstrukcji mocującej ( w przypadku mocowania na boku słupa )1310 2.Zamocowanie wysięgnika1310 3.Nałożenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montażu na trzonie słupa )1310 Dla montażu na ścianie:1310 1.Osadzenie konstrukcji mocu jącej w ścianie1310 2.Zamocowanie wysięgnika [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.3 pd= KNR 5-10W 510W1005050000 na=Montaż opraw oświetleniowych z kloszem typu LED 60 W op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 10051310 1.Zamocowanie na wysięgniku1310 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie1310 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.4 pd= KNR 5-10W 510W1001040000 na=Montaż tabliczek ZG4-35+2+S191( 10 A) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 10011310 1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki1310 2.Podłączenie przewodów1310 3.Pomalowanie konstrukcji farbą olejną [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.5 pd= KNR 2-01E 201E0702020100 na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych,koparko-spycharką 0,15 m3.Szerokość dna rowu do 0,4 m,głębokość rowu do 0,8 m.Grunt kategorii III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=280.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.6 pd= KNR 2-18 02180501030000 na=Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 05011310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu1310 3.Rozścielenie materiałów1310 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm [PRZEDMIAR] wo=120.00 1 300*0,4 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.7 pd= KNR 2-01E 201E0705020100 na=Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=280.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.8 pd= KNR 5-10 05100103010000 na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=280.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 01031310 1.Rozdeskowanie i ustawienie bębna na stojakach1310 2.Pomiar rezystancji izolacji i ciągłości żył roboczych oraz powrotnej (jeżeli1310 taką żyłę kabel posiada )1310 3.Ustawienie rolek przelotowych lub kątowych1310 4.Rozwinięcie, przeciągnięcie przez przeszkody i ułożenie kabla1310 5.Ucięcie i zabezpieczenie końców kabla1310 6.Założenie opasek oznaczeniowych1310 7.Uszczelnienie przepustów1310 8.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytkami1310 9.Oznaczenie trasy kabla słupkami [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=8.9 pd= KNR 5-10 05101001010000 na=Montaż skrzynki zasilająco- sterującej oświetleniem parkowym. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 10011310 1.Zamocowanie skrzynki lub tabliczki1310 2.Podłączenie przewodów1310 3.Pomalowanie konstrukcji farbą olejną [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00