[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=ROBOTY SANITARNE: PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DESZCZOWA pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=0.00 [STRONA TYT] na=15092018 przyłącza wod-ka afn=, nb=Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Ostaszewo ab=OSTASZEWO, 87-148 ŁYSOMICE ni=GMINA ŁYSOMICE ai=UL. WARSZAWSKA 8, 87-148 ŁYSOMICE nw=ZAMÓWIENIE PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-01-01 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Pozycje uproszczone wa= 1 0 op=0 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=23.00 1 0 op=0 0 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Przyłącza wod.-kan cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Przyłącze wodociągowe cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.1 pd= KNR 2-01 0201-0119-01 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.16 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.2 pd= KNR 2-01 0201-0317-04 na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=80.36 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.3 pd= KNR 2-01 0201-0215-03 na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=187.51 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.4 pd= KNR 2-01 0201-0320-04 na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=65.17 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.5 pd= KNR 2-01 0201-0230-01 na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=152.06 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.6 pd= KNR 2-01 0201-0236-01 na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=267.87 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.7 pd= KNR 2-18W 218W-0511-02 na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.71 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.8 pd= KNR 2-28 0228-0501-09 na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.94 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.9 pd= KNR 2-01 0201-0213-03 na=Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=50.65 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.10 pd= KNR 2-01 0201-0214-04 na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=50.65 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.11 pd= KNR 2-01 0201-0119-01 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.27 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.12 pd= KNR 2-01 0201-0215-03 na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=307.01 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.13 pd= KNR 2-01 0201-0230-01 na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=76.75 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.14 pd= KNR 2-01 0201-0236-01 na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=383.76 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.15 pd= KNR 4-05 0405-0111-03 na=Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr.nom. 150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.16 pd= KNR 2-18W 218W-0109-07 na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=164.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.17 pd= KNR 2-18W 218W-0110-07 na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=złącz. 997 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.18 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łączniki RK do rur PE op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.19 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łuk FFK 150/45st op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.20 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - kolano Q 150/90st op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.21 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 160/80 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.22 pd= KNR 2-18W 218W-0205-04 na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.23 pd= KNR 2-18W 218W-0802-03 na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150/63 mm NWZ op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.24 pd= KNR 2-18 0218-0613-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1200 mm, głębokość 3 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.25 pd= KNR 2-15W 215W-0130-06 na=Zawor zwrotne antyskażeniowe EA, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.26 pd= KNR 2-15W 215W-0132-06 na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.27 pd= KNR 2-18W 218W-0707-01 na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.28 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.29 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/80 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.30 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - trójnik 150/50 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.31 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - łączniki RK op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.32 pd= KNR 2-18W 218W-0109-03 na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11, Fi 90 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=60.30 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.33 pd= KNR 2-18W 218W-0109-01 na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 63 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=57.32 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.34 pd= KNR 2-18W 218W-0109-01 na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=43.17 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.35 pd= KNR 2-18W 218W-0114-04 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - redukcja FFR 150/80 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.36 pd= KNR 2-18W 218W-0114-02 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - łącznik RK op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.37 pd= KNR 2-18W 218W-0114-01 na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm - łącznik RK op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.38 pd= KNR 2-18W 218W-0110-03 na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm - kolano 90st - 1szt op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=złącz. 997 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.39 pd= KNR 2-18W 218W-0110-01 na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm - kolano - 2szt op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=złącz. 997 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.40 pd= KNR 2-18W 218W-0527-01 na=Włączenie rurociągu do istniejącej studni z wykonaniem przejścia szczelnego dn63 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.41 pd= KNR 2-18W 218W-0205-02 na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi 80 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.42 pd= KNR 2-18W 218W-0205-01 na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.43 pd= KNR 2-18W 218W-0219-03 na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.44 pd= KNR 2-18W 218W-0513-05 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.45 pd= KNR 2-18W 218W-0112-01 na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 63/50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.46 pd= KNR 2-15W 215W-0132-06 na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.47 pd= KNR 2-15W 215W-0141-01 na=Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.48 pd= KNR 2-15W 215W-0132-06 na=Zawory zwrotne EA instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.49 pd= KNR 2-18W 218W-0704-01 na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=próba 172 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.50 pd= KNR 2-18W 218W-0707-01 na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.51 pd= KW na=Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej op=1 0 0 opn=0 0 0 0 ob=160.79 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Kanalizacja sanitarna cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.1 pd= KNR 2-01 0201-0119-01 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.21 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.2 pd= KNR 2-01 0201-0317-04 na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=107.76 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.3 pd= KNR 2-01 0201-0215-03 na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=251.44 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.4 pd= KNR 2-01 0201-0320-04 na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=88.02 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.5 pd= KNR 2-01 0201-0230-01 na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=205.38 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.6 pd= KNR 2-01 0201-0236-01 na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=293.39 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.7 pd= KNR 2-18W 218W-0511-02 na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.20 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.8 pd= KNR 2-28 0228-0501-09 na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=37.60 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.9 pd= KNR 2-01 0201-0213-03 na=Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=65.80 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.10 pd= KNR 2-01 0201-0214-04 na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=65.80 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.11 pd= KNR 2-18W 218W-0408-03 na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=137.32 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.12 pd= KNR 2-18W 218W-0408-03 na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm - osłonowa op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=21.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.13 pd= KNR 2-18W 218W-0109-01 na=montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 o śr.zewnętrznej 63 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=71.57 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.14 pd= KNR 2-18W 218W-0110-01 na=połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm - połączenie z istniejącym rurociągiem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=złącz. 997 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.15 pd= KNR 2-18W 218W-0513-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.16 pd= KNR 2-18W 218W-0513-04 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=-25.00 jm= krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.17 pd= KNR 2-19W 219W-0306-12 na=Rury ochronne (osłonowe) z PE, SDR17 o śr. nominalnej 315 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=18.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.18 pd= KNR 2-18W 218W-0527-01 na=Włączenie rurociągu dn200 do istniejącej studni z przebudową kinety op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.19 pd= KNR 2-18 0218-0804-02 na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=137.32 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.20 pd= KW na=Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej op=1 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Kanalizacja deszczowa cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.1 pd= KNR 2-01 0201-0119-01 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.44 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.2 pd= KNR 2-01 0201-0317-04 na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=347.44 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.3 pd= KNR 2-01 0201-0215-03 na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=810.69 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.4 pd= KNR 2-01W 201W-0314-01 na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-II wraz z rozbiórką (szer.do 1m) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1660.12 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.5 pd= KNR 2-01 0201-0320-04 na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=305.50 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.6 pd= KNR 2-01 0201-0230-01 na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=768.75 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.7 pd= KNR 2-01 0201-0236-01 na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1074.24 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.8 pd= KNR 2-18W 218W-0511-02 na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=59.92 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.9 pd= KNR 2-28 0228-0501-09 na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=79.89 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.10 pd= KNR 2-01 0201-0213-03 na=Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=139.80 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.11 pd= KNR 2-01 0201-0214-04 na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=139.80 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.12 pd= KNR 2-18W 218W-0408-03 na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm - osłonowa op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.13 pd= KNR 2-18W 218W-0408-04 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=198.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.14 pd= KNR 2-18W 218W-0408-03 na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=243.80 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.15 pd= KNR 2-18W 218W-0422-03 na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.16 pd= KNR 2-18W 218W-0513-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.17 pd= KNR 2-18W 218W-0513-04 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=-9.00 jm= krn=2.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.18 pd= KNR 2-18W 218W-0517-02 na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową osredniej wysokości 1,78m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=16.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.19 pd= AW AW na=Kalkulacja indywidualna- separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem ociążającym 6/60-1,3 (l/s) , średnica 1,8 m, wysokość ok. 2,35 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.20 pd= KNR 2-02W 202W-0309-04 na=Prefabrykacja zbiornika żelbetowego o pojemności 88m3 H=2,0 średnica =7,5m , ścianki gr 18 cm, płyta żelbetowa przykrywająca gr. 32 cm, płyta żelbetowa denna gr 25 cm, właz do studni głębinowych zamykanych - zgodnie z projektem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=element 125 krn=1.00 nsn= ko=analogia [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.21 pd= KNR 2-15W 215W0223050000 na=Zasuwy kielichowe żeliwne o średnicy 250 mm z wrzecionem i skrzynką zeliwną op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 02231310 1.Sprawdzenie działania zaworu lub zasuwy1310 2.Ustawienie zaworu lub zasuwy1310 Dla kol.01:1310 3.Skrłcenie połączeń gwintowanych z uszczelnieniem połączeń materiałem1310 uszczelniającym1310 Dla kol.02-05:1310 3.Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.22 pd= KNR 2-18W 218W-0513-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m , z włazem żeliwnym - (remont i wymiana studni melioracyjnej) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.23 pd= KNR 2-18W 218W-0524-02 na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.24 pd= KNR 2-18W 218W-0527-04 na=Włączenie rurociągu dn315 do istniejącej studni z przebudową kinety op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.25 pd= KNR 2-18 0218-0804-04 na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=195.23 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.26 pd= KNR 2-18 0218-0804-03 na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.79 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.27 pd= KNR 2-18 0218-0804-02 na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=243.80 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.28 pd= KW na=Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej op=1 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Przyłącza do odwodnienia dachu cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.1 pd= KNR 2-01 0201-0119-01 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.09 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.2 pd= KNR 2-01 0201-0317-04 na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=26.41 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.3 pd= KNR 2-01 0201-0215-03 na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=61.63 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.4 pd= KNR 2-01 0201-0320-04 na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=17.96 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.5 pd= KNR 2-01 0201-0230-01 na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=41.90 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.6 pd= KNR 2-01 0201-0236-01 na=Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=59.85 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.7 pd= KNR 2-18W 218W-0511-02 na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.08 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.8 pd= KNR 2-28 0228-0501-09 na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=16.11 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.9 pd= KNR 2-01 0201-0213-03 na=Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.19 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.10 pd= KNR 2-01 0201-0214-04 na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.19 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.11 pd= KNR 2-18W 218W-0408-03 na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=89.48 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.12 pd= KNR 2-15W 215W-0214-01 na=Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.13 pd= KNR 2-15W 215W-0222-03 na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00