[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=Roboty sanitarne; wentylacja i klimatyzacja pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=1481.63 [STRONA TYT] na=2018-09-16 ZOZ Łysomice - afn=, nb=BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁYSOMICACH ab=ul Łąkowa, 87-148 Łysomice ni=GMINA ŁYSOMICE ai=ul Warszawska 8, 87-148 Łysomice nw=ZAMÓWIENIE PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-09-25 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=23.00 1 0 op=0 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Stawka VAT wa=23.00 1 0 op=0 0 nc=1 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Wentylacja cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1 pd= AW AW na=Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z automatyką wg PW op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2 pd= AW AW na=Agregat freonowy wraz z automatyką wg PW. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3 pd= AW AW na=Rozruch i regulacja urządzeń wentylacyjnych. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4 pd= KNR 2-17W 217W-0148-06 na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=14.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.5 pd= KNR 2-17 0217-0149-03 na=Cokoły dachowe op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=14.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.6 pd= KNR 2-17 0217-0208-02 na=Wentylatory dachowe oddymiające wg. PW op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.7 pd= KNR 2-17 0217-0208-02 na=Wentylatory dachowe promieniowe wg. PW op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.8 pd= KNR 2-17W 217W-0148-06 na=Podstawy dachowe stalowe prosto- kątne typ A o obwodzie do 2520 mm, w układach kanałowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.9 pd= KNR 2-17 0217-0149-03 na=Cokoły dachowe op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=13.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.10 pd= KNR 2-17W 217W-0101-06 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- dzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=45.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.11 pd= KNR 2-17W 217W-0101-05 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- dzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=55.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.12 pd= KNR 2-17W 217W-0101-04 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=25.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.13 pd= KNR 2-17W 217W-0113-02 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 125 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=55.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.14 pd= KNR 2-17W 217W-0113-02 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=87.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.15 pd= KNR 2-17W 217W-0113-02 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 250 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=82.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.16 pd= KNR 2-17W 217W-0113-03 na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=54.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.17 pd= KNR 2-16 0216-0306-08 na=Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=389.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.18 pd= KNR 2-16 0216-0304-01 na=Jednowarstowa izolacja o grubości do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich - maty z wełny mineralnej gr. 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=145.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.19 pd= AW AW na=Zabezpieczenie przewodów prowadzonych na dachu płaszczem z blachy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=145.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.20 pd= KNR 2-17 0217-0153-03 na=Klapa rewizyjna do kanałów prostokątnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=35.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.21 pd= KNR 2-17 0217-0153-03 na=Klapa rewizyjna fi 315 z uszczelką ze stali nierdzewnej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.22 pd= KNR 2-17 0217-0153-03 na=Klapa rewizyjna fi 250 z uszczelką ze stali nierdzewnej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=40.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.23 pd= KNR 2-17 0217-0153-02 na=Klapa rewizyjna fi 200 z uszczelką ze stali nierdzewnej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=40.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.24 pd= KNR 2-17 0217-0153-02 na=Klapa rewizyjna fi 160 z uszczelką ze stali nierdzewnej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.25 pd= KNR 2-17W 217W-0131-03 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.26 pd= KNR 2-17W 217W-0131-02 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 250 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.27 pd= KNR 2-17W 217W-0131-02 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=19.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.28 pd= KNR 2-17W 217W-0131-01 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 160 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=32.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.29 pd= KNR 2-17W 217W-0131-01 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 125 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.30 pd= KNR 2-17W 217W-0131-01 na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=27.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.31 pd= AW AW na=Przewody elastyczne flex izolowane fi 250 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=29.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.32 pd= AW AW na=Przewody elastyczne flex izolowane fi 200 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=55.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.33 pd= AW AW na=Przewody elastyczne flex izolowane fi 160 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=65.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.34 pd= AW AW na=Przewody elastyczne flex izolowane fi 125 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=55.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.35 pd= AW AW na=Przewody elastyczne flex izolowane fi 100 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=27.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.36 pd= KNR 2-17W 217W-0140-02 na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm Zawory sufitowe okr.st.powl. 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=19.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.37 pd= KNR 2-17W 217W-0140-01 na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm Zawory sufitowe okr.st.powl. 160 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=32.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.38 pd= KNR 2-17W 217W-0140-01 na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm Zawory sufitowe okr.st.powl. 125 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=24.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.39 pd= KNR 2-17W 217W-0140-01 na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm Zawory sufitowe okr.st.powl. 100 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=27.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.40 pd= KNR 2-17 0217-0140-01 na=Nawiewnik wirowo-prom. NWPA+ skrzynka (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=99.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.41 pd= KNR 2-17 0217-0140-01 na=Sufit nawiewny NSL 1/1 filtr h 13 (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.42 pd= KNR 2-17 0217-0140-01 na=Sufit nawiewny NSL 1/2 filtr h 13 (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.43 pd= KNR 2-17 0217-0140-01 na=Instalacja dygestorium op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.44 pd= KNNR 3 N003-0403-020 na=Rozbiórka elementów żelbetowych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=4.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.45 pd= KNR 7-28 0728-0203-07 na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=160.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Klimatyzacja cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.1 pd= AW AW na=Kalkulacja indywidualna: klimatyzator indywidualny 3,5 kW (jednostalka wewnętrzna i zewnętrzna)- dostawa i montaż, uruchomienie wraz z regulacją op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.2 pd= AW AW na=Kalkulacja indywidualna: przewody odprowadzające skropliny fi 15 do 20 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=60.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.3 pd= KNR 5-08 05080209070000 na=Przewody kabelkowe płaskie typu YDYpp-250 V przyklejane do różnego podłoża. Łączny przekrój żył 7,5 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=200.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko=Tablica: 02091310 1.Rozwinięcie przewodu1310 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie1310 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązałkowe go, zaprawy1310 gipsowej lub klejenia1310 4.Otwieranie i zamykanie puszek [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00