[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=Roboty sanitarne: C.O. pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=0.00 [STRONA TYT] na=2018-09-16 ZOZ Łysomice - afn=, nb=BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁYSOMICACH ab=ul Łąkowa, 87-148 Łysomice ni=GMINA ŁYSOMICE ai=ul. WARSZAWSKA 8, 87-148 ŁYSOMICE nw=ZAMÓWIENIA PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-09-25 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=23.00 1 0 op=0 0 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=C.O. cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1 pd= KNR 7-28 0728-0204-08 na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=60.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2 pd= KNR 7-28 0728-0209-04 na=Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=44.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3 pd= KNR 2-15W 215W-0403-07 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4 pd= KNR 2-15W 215W-0403-06 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.5 pd= KNR 2-15W 215W-0403-05 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=60.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.6 pd= KNR 2-15W 215W-0403-04 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=46.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.7 pd= KNR 2-15W 215W-0403-03 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.8 pd= KNR 2-15W 215W-0403-02 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=36.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.9 pd= KNNR 4 N004-0132-050 na=Kompensator do kompensacji wydłużeń z przyłaczami o śr. nominalnej do 65 mm - Kompensator mieszkowy o śr. nominalnej 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=25.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.10 pd= KNR 7-12W 712W-0101-05 na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.72 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.11 pd= KNR 7-12W 712W-0101-04 na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.70 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.12 pd= KNR 7-12W 712W-0201-05 na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.72 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.13 pd= KNR 7-12W 712W-0201-04 na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.70 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.14 pd= KNR 7-12W 712W-0210-05 na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.72 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.15 pd= KNR 7-12W 712W-0210-04 na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.70 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.16 pd= KNR 2-15W 215W-0406-02 na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=308.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.17 pd= KNR 00-34 0034-0101-12 na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami gr.70 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=34.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.18 pd= KNR 00-34 0034-0101-12 na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami gr.60 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=12.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.19 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.50 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=60.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.20 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.40 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=46.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.21 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.30 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.22 pd= KNR 00-34 0034-0101-10 na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami gr.30 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=36.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.23 pd= KNNR 4 N004-0410-050 na=Rurociąg Pe-RT/Al/PE-RT 16x2,0 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9900.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.24 pd= KNNR 2 N002-0604-020 na=Płyta styropianowa z folią i siatką do ogrzewania podłogowego ( płyta z twardej pianki polistyrenowej, zgodnie z normą PN-EN 13163. odpowiada klasie reakcji na ogień: E (PN-EN 13501-1). współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ?=0,040 W/mK ) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1100.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.25 pd= AW AW na=Taśma dylatacyjna op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1200.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.26 pd= AW AW na=Profil dylatacyjny op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=100.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.27 pd= KNNR 4 N004-0410-040 na=Szafki z rozdzielaczami ze stali nierdzewnej 1" z zaworami odcinajacymi,odpowietrznikami, z wkładkamizaworowymi . o ilości obwodów 12 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=10.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.28 pd= KNNR 4 N004-0410-040 na=Szafki z rozdzielaczami ze stali nierdzewnej 1" z zaworami odcinajacymi,odpowietrznikami, z wkładkamizaworowymi . o ilości obwodów 11 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.29 pd= KNR 00-35 0035-0215-04 na=Głowice termostatyczne siłowniki 230 V- sterowanie poprzez termostat pokojowy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=131.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.30 pd= KNR 7-08 0708-0205-02 na=Termostat pokojowy 230V op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=63.00 jm=ukł. 995 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.31 pd= AW AW na=Listwa do połaczeń elektrycznych 230V- master op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=ukł. 995 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.32 pd= AW AW na=Listwa do połaczeń elektrycznych 230V- slave op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=ukł. 995 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.33 pd= KNNR 5 N005-0203-010 na=Przewody do połaczenia termoststów pokojowych z głowicami termoelektrycznymi zainstalowanymi w skrzynkach rozdzielaczowych YDY 40x 1 mm2 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1500.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.34 pd= KNNR 4 N004-0406-030 na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=próba 172 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.35 pd= KNNR 4 N004-0406-050 na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9900.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.36 pd= AW AW na=Przejścia p.poż op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na= C.T cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.1 pd= KNR 7-28 0728-0204-08 na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=40.00 jm=otw. 666 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.2 pd= KNR 2-15W 215W-0403-07 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.3 pd= KNR 2-15W 215W-0403-06 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.4 pd= KNR 2-15W 215W-0403-04 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=156.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.5 pd= KNR 2-15W 215W-0403-03 na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.6 pd= KNNR 4 N004-0132-050 na=Kompensator do kompensacji wydłużeń z przyłaczami o śr. nominalnej do 65 mm - Kompensator mieszkowy o śr. nominalnej 40 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=15.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.7 pd= KNR 7-12W 712W-0101-05 na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.40 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.8 pd= KNR 7-12W 712W-0101-04 na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.64 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.9 pd= KNR 7-12W 712W-0201-05 na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.40 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.10 pd= KNR 7-12W 712W-0201-04 na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.64 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.11 pd= KNR 7-12W 712W-0210-05 na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.40 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.12 pd= KNR 7-12W 712W-0210-04 na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=23.64 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.13 pd= KNR 2-15W 215W-0406-02 na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=314.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.14 pd= KNR 00-34 0034-0101-12 na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami gr.70 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.15 pd= KNR 00-34 0034-0101-12 na=Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami gr.60 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.16 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.40 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=156.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.17 pd= KNR 00-34 0034-0101-11 na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami gr.30 mm (N) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.18 pd= AW AW na=Przejścia p.poż op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.19 pd= AW AW na=Uzupełnienie instalacji C.T. glikolem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.20 pd= KNNR 4 N004-0410-040 na=Moduł pompowy WPG # 25 # 070 # 4,0 (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=2.21 pd= KNR 2-15W 215W-0518-02 na=Zawory gwintowane kulowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej do 65 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=22.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na= Instalacja gazowa cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.1 pd= KNR 2-19 0219-0210-01 na=Szafka gazowa z wyposażeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.2 pd= AW AW na=System detekcji gazu składający się z modułu alarmowego MD-2.Z, detektora gazu, sygnalizatora optycznego i akustycznego (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.3 pd= KNR 2-19 0219-0216-05 na=Przejścia gazociągu przez ściany mu- rowane o grubości 2 ceg. dla przyłą- czy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=przej. 199 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.4 pd= KNNR 4 N004-0303-060 na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budyn- kach mieszkalnych Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.5 pd= KNR 7-12 0712-0101-04 na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.79 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.6 pd= KNR 7-12 0712-0201-04 na=Malowanie pędzlem farbami do grun- towania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.79 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.7 pd= KNR 7-12 0712-0210-04 na=Malowanie pędzlem farbami nawierz- chniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.79 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.8 pd= KNNR 4 N004-0313-060 na=Zawór kulowy gazowy DN50 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.9 pd= KNNR 4 N004-0313-060 na=Filtr gazowy DN50 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=3.10 pd= KNNR 4 N004-0307-030 na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=prob. 85 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na=Technologia kotłowni cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.1 pd= KNNR 4 N004-0501-050 na=Dostawa i montaż kotłów- gazowegokondensacyjnego np. Vitodens 200-W B2HAViessmann o mocy nominalnej 32-75 kW wraz z regulatorami, czujnikami, zaworami, automatyką i zestawem przyłaczeniowym wg. PW (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=kocioł 318 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.2 pd= AW AW na=System kominowy d=160/110 l= 3m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.3 pd= KNR 7-07 0707-0102-02 na=Podgrzewacz wody przepływowy np. 3/6/9 kW (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.4 pd= KNNR 4 N004-0504-010 na=Sprzegło hydrauliczne DN65 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.5 pd= KNNR 4 N004-0508-010 na=Zasobnik c.w.u. 300 l op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.6 pd= AW AW na=Stacja zmiękczania wody kotłowej op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.7 pd= KNR 7-07 0707-0102-02 na=Dostawa i montaż pomp ciepła powietrze-woda np. Vitocal 350-A typ AWHO351.A20, o znamionowej mocy cieplnej Q=18,5 kW Viessmann, ustawienie na zewnątrz, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typ WO1, czujnikami, automatyką, zaworami i przewodami łączącymi wg. PW (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.8 pd= KNNR 4 N004-0508-010 na=Zbiornik buforowy wody grzewczej o poj. 1000 l (lub materiał równoważny) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.9 pd= KNNR 4 N004-0514-040 na=Rozdzielacz DN80 L=1,3m z izola- cją op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.10 pd= KNR 7-22 0722-1001-01 na=Montaż wymienników ciepła płytowych wg. PW op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.11 pd= AW AW na=Dostawa i montaż osprzętu zaworowo-pompowęgo wg. PW op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=4.12 pd= AW AW na=Przejścia p.poż op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00