[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=4 pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10) nan=Roboty sanitarne: sieci zewnętrzne pe=0 op=0 opn=1 0 0 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1. 1 1 0 1 prn=2 2 2 2 4 1 wan=PLN wk=0.00 [STRONA TYT] na=2018-09-16 ZOZ Łysomice - afn=, nb=BUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁYSOMICACH ab=ul. Łąkowa, 87-148 Łysomice ni=GMINA ŁYSOMICE ai=UL. WARSZAWSKA 8, 87-148 ŁYSOMICE nw=ZAMÓWIENIE PUBLICZNE aw=, nk= npn= dt=2018-01-01 cpv=45000000-7 [CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU] sz= 0 lp=1 2 pa=1 1 1 pa=0 1 0 [NARZUTY NORMA 2] na=Koszty z narz. w rozbiciu wa=23.00 1 0 op=0 0 [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 1] na= Sieci sanitarne cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na= Przyłącze wodociągowe cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.1 pd= KNNR 1 N001-0111-010 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.15 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.2 pd= KNNR 1 N001-0202-040 na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=150.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.3 pd= KNNR 4 N004-1411-020 na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.4 pd= KNNR 1 N001-0608-020 na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.- przywóz piasku - wymiana gruntu do wysokości podbudowy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.5 pd= KNNR 1 N001-0214-030 na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=120.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.6 pd= KNR 2-31 0231-1101-03 na=Remont cząstkowy nawierzchni op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=6.00 jm=m2 50 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.7 pd= KNNR 1 N001-0313-040 na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=300.00 jm=m2 50 krn=0.50 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.8 pd= KNNR 4 N004-1009-010 na=Sieci wodociągowe - montaż rurocią- gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm Rura PE-SDR 17,6 (w0,6MPa) 63 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=150.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.9 pd= KNR 2-19W 219W-0102-01 na=Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=150.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.10 pd= KNNR 4 N004-1702-040 na=Włączenie do wodociągu-trójnik dn 80 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.11 pd= KNNR 4 N004-1112-010 na=Zasuwa odcinająca DN50 z króccami PE63 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.12 pd= KNNR 4 N004-1011-010 na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 63 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=złącz. 997 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.13 pd= AW AW na=Zestaw wodomierzowy ( wodomierz JS 10 Qn=10,0 m3/h dn 32mm o połączeniu gwintowanym dn40mm Parametry wodomierza: # Q1=63 dm3/s # Q2=100 dm3/s, # Q3=10,0 m3/h, # Q4=12,5 m3/h, zawór kulowy i zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA Dn32mm) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.14 pd= KNNR 5 N005-0705-020 na=Rura osłonowa DN100 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.50 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.15 pd= KNNR 4 N004-1612-010 na=Jednokrotne płukanie sieci wodocią- gowej o śr. nominalnej do 150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=odc.200m 194 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.16 pd= KNNR 4 N004-1611-010 na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodo- ciągowych o śr.nominalnej do 150 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=odc.200m 194 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.17 pd= KNNR 4 N004-1606-010 na=Próba wodna szczelności sieci wodo- ciągowych z rur PE op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=200m-1prób. 198 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.1.18 pd= AW AW na=Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza (SST002) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Sieć kanalizacji sanitarnej cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.1 pd= KNNR 1 N001-0111-010 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.06 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.2 pd= KNNR 1 N001-0301-020 na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.25 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.3 pd= KNNR 1 N001-0202-040 na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=74.25 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.4 pd= KNNR 4 N004-1411-020 na=Podłoża pod kanały i obiekty z mate- riałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=11.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.5 pd= KNNR 1 N001-0608-020 na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.- przywóz piasku - wymiana gruntu do wysokości podbudowy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=63.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.6 pd= KNNR 1 N001-0318-020 na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.25 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.7 pd= KNNR 1 N001-0214-030 na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=63.25 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.8 pd= KNNR 1 N001-0313-040 na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=110.00 jm=m2 50 krn=0.50 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.9 pd= KNNR 5 N005-0705-030 na=Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.10 pd= KNNR 4 N004-1514-010 na=Zabezpieczenie rurociągów przed za- marzaniem - izolacja keramzytem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.50 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.11 pd= KNNR 4 N004-1308-020 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm izolowana op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=55.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.12 pd= KNR 4-01 0401-0103-04 na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=3.38 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.13 pd= KNNR 4 N004-1413-080 na=Podstawa studni betonowa op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.22 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.14 pd= KNR 2-18 0218-0613-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.15 pd= KNNR 4 N004-1412-020 na=Obetonowanie włazów B-15 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.20 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.16 pd= Orgbud 920 R920-0305-02 na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 + właz kanał.do stud.z tw.szt.400-425 D400'' op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.2.17 pd= AW AW na=Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na=Sieć kanalizacji deszczowej cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.1 pd= KNNR 1 N001-0111-010 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.40 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.2 pd= KNNR 1 N001-0301-020 na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=75.43 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.3 pd= KNNR 1 N001-0202-040 na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=678.87 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.4 pd= KNNR 4 N004-1411-020 na=Podłoża pod kanały i obiekty z mate- riałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=79.40 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.5 pd= KNNR 1 N001-0608-020 na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.- przywóz piasku - wymiana gruntu do wysokości podbudowy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=654.40 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.6 pd= KNNR 1 N001-0318-020 na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=75.43 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.7 pd= KNNR 1 N001-0214-030 na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=599.47 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.8 pd= KNNR 4 N004-1514-010 na=Zabezpieczenie rurociągów przed za- marzaniem - izolacja keramzytem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=20.50 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.9 pd= KNNR 1 N001-0313-040 na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=754.30 jm=m2 50 krn=0.50 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.10 pd= KNNR 4 N004-1308-020 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm izolowana op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=80.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.11 pd= KNNR 4 N004-1308-030 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 200 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=115.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.12 pd= KNNR 4 N004-1308-040 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=115.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.13 pd= KNNR 4 N004-1308-050 na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=87.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.14 pd= KNR 4-01 0401-0103-04 na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=30.38 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.15 pd= KNNR 4 N004-1413-080 na=Podstawa studni betonowa op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.94 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.16 pd= KNR 2-18 0218-0613-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=8.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.17 pd= KNR 2-18 0218-0613-03 na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m - remont istniejącej studni D7 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=0.96 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.18 pd= KNNR 4 N004-1412-020 na=Obetonowanie włazów op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.80 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.19 pd= Orgbud 920 R920-0305-02 na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 + właz kanał.do stud.z tw.szt.400-425 D400'' op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=5.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.20 pd= KNR 4-01 0401-0103-04 na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.21 pd= Orgbud 920 R920-0305-02 na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 + właz kanał.do stud.z tw.szt.400-425 D400'' op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=9.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.22 pd= KNNR 4 N004-1413-050 na=Separator koalescyjny klasy I Qn=15l/sek zintegrowany z osadnikiem zawiesin 6/60-1,3 op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=1studnia 275 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.3.23 pd= AW AW na=Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza (SST002) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [ELEMENT 2] na= Przyłącze gazowe cpv= [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.1 pd= KNNR 1 N001-0111-010 na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=0.14 jm=km 43 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.2 pd= KNNR 1 N001-0202-040 na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=182.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.3 pd= KNNR 4 N004-1411-020 na=Podłoża pod kanały i obiekty z mate- riałów sypkich grub. 15 cm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=28.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.4 pd= KNNR 1 N001-0608-020 na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.- przywóz piasku - wymiana gruntu do wysokości podbudowy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=154.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.5 pd= KNNR 1 N001-0214-030 na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=154.00 jm=m3 60 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.6 pd= KNNR 1 N001-0313-040 na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV (SST001) op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=182.00 jm=m2 50 krn=0.50 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.7 pd= KNR 2-19W 219W-0301-06 na=Montaż rurociągów z rur polietyleno- wych (HDPD) o śr. nominalnej 75 mm z rur w zwojach Rura PE-SDR 11 (gaz0,4) 75 mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=140.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.8 pd= KNR 2-19W 219W-0303-06 na=Połączenia rur z polietylenu o śr. 75 mm za pomocą kształtek elektroopo- rowych Kolana PE elektroop.0,4 MPa 90°/ gaz/ 63mm op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=7.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.9 pd= KNNR 4 N004-1011-030 na=Przejście PE/stal PE75/DN2' op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=2.00 jm=szt 20 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.10 pd= KNR 2-19W 219W-0102-01 na=Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=140.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.11 pd= KNR 2-19 0219-0210-01 na=Szafka gazowa z wyposażeniem op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.12 pd= KNR 2-19 0219-0220-02 na=Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=182.00 jm=m 40 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00 [POZYCJA] id=1.4.13 pd= AW AW na=Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza op=0 0 0 opn=0 0 0 0 ob=1.00 jm=kpl 90 krn=1.00 nsn= ko= [PRZEDMIAR] [MNOŻNIKI RMS] wr=1.00 wm=1.00 ws=1.00