[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=1 pr=RODOS 7.0.14.10 cr=0 opn=0 0 0 0 0 0 0 8 prn=2 2 3 2 3 0 6 [STRONA TYT] nb=Łysomice, dz. ewidencyjna nr 128/99 ni=Gmina Łysomice;87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8 nw=PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ARCH. JOLANTY KEPLER;90-010 ŁÓDŹ UL. TUWIMA 15/55 nk= sp= mi= da=Wrzesień 2018 cpv=45310000-3,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych [RMS ZEST 1] ty=R na=Robocizna (ATH 1) id=001 3 jm=r-g 149 ce=0 il=1825.793 [RMS ZEST 2] ty=M na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4 mm id=0000001 3 jm=m 040 ce=0 il=27.04 [RMS ZEST 3] ty=M na=Inwerter ' id=0000002 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 4] ty=M na=Inwerter id=0000003 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 5] ty=M na=Kabel 6 mm2 czarny id=0000004 3 jm=m 040 ce=0 il=150 [RMS ZEST 6] ty=M na=Kabel 6 mm2 czerwony id=0000005 3 jm=m 040 ce=0 il=150 [RMS ZEST 7] ty=M na=Kabel Prysmian Tecsun 1 x 6 mm2 czarny id=0000006 3 jm=m 040 ce=0 il=210 [RMS ZEST 8] ty=M na=Kabel Prysmian Tecsun 1 x 6 mm2 czerwony id=0000007 3 jm=m 040 ce=0 il=210 [RMS ZEST 9] ty=M na=Kabel YKY 5 x 16 mm2 id=0000008 3 jm=m 040 ce=0 il=10.4 [RMS ZEST 10] ty=M na=Kabel YKY 5 x 6 mm2 id=0000009 3 jm=m 040 ce=0 il=10.4 [RMS ZEST 11] ty=M na=Kołki kotwiące fi 10 mm id=0000010 3 jm=szt 020 ce=0 il=40 [RMS ZEST 12] ty=M na=Konektor 4-10 mm2 id=0000011 3 jm=szt 020 ce=0 il=42.84 [RMS ZEST 13] ty=M na=Konstrukcje montażowe wsporcze pod ogniwa id=0000012 3 jm=szt 020 ce=0 il=28 [RMS ZEST 14] ty=M na=Konstrukcje wsporcze pod koryta id=0000013 3 jm=szt 020 ce=0 il=220 [RMS ZEST 15] ty=M na=Końcówka kablowa 16 mm2 id=0000014 3 jm=szt 020 ce=0 il=2 [RMS ZEST 16] ty=M na=Korytka instalacyjne 200 mm id=0000015 3 jm=m 040 ce=0 il=110 [RMS ZEST 17] ty=M na=Masa uszczelniająca p.poż id=0000016 3 jm=kpl 090 ce=0 il=4 [RMS ZEST 18] ty=M na=Moduł fotowoltaiczny na podkonstrukcji stalowej id=0000017 3 jm=szt 020 ce=0 il=106 [RMS ZEST 19] ty=M na=Opaski kablowe OKi id=0000018 3 jm=szt 020 ce=0 il=22.5 [RMS ZEST 20] ty=M na=Pokrywy do korytek 200 mm id=0000019 3 jm=m 040 ce=0 il=110 [RMS ZEST 21] ty=M na=Pręty stalowe ocynkowane Fe/Zn fi 8 mm id=0000020 3 jm=m 040 ce=0 il=47.84 [RMS ZEST 22] ty=M na=Pręty stalowe ocynkowane fi 20 6m id=0000021 3 jm=m 040 ce=0 il=2.08 [RMS ZEST 23] ty=M na=Przewód LY 16 mm2 id=0000022 3 jm=m 040 ce=0 il=10 [RMS ZEST 24] ty=M na=Rozdzielnica DC id=0000023 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 25] ty=M na=Rozdzielnica DC' id=0000024 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 26] ty=M na=Rozdzielnica RGPV AC ' id=0000025 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 27] ty=M na=Rozdzielnica RGPV AC id=0000026 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 28] ty=M na=Rury stalowe typ S średnie czarne z końcami gładkimi o średnicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm id=0000027 3 jm=m 040 ce=0 il=1.72 [RMS ZEST 29] ty=M na=Smart Meter z przekładnikami id=0000028 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 30] ty=M na=Solar Battery 12kWh id=0000029 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 31] ty=M na=Switchbox 63A id=0000030 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 32] ty=M na=Wsporniki ścienne id=0000031 3 jm=szt 020 ce=0 il=46.46 [RMS ZEST 33] ty=M na=Złącze kablowe PV id=0000032 3 jm=szt 020 ce=0 il=1 [RMS ZEST 34] ty=S na=Samochód dostaw.do 0.9t (1) id=00001 3 jm=m-g 148 ce=0 il=5.025 [RMS ZEST 35] ty=S na=Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A id=00002 3 jm=m-g 148 ce=0 il=2.401 [RMS ZEST 36] ty=S na=Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW id=00003 3 jm=m-g 148 ce=0 il=0.318 [RMS ZEST 37] ty=S na=Żuraw samochodowy id=00004 3 jm=m-g 148 ce=0 il=3.33 [RMS ZEST 38] ty=M 1 na=Materiały pomocnicze (od M) id=9999999 3 jm=% 147 il=0 [ELEMENT 1] na=Instalacje elektryczne AC/DC [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0701-22 na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na stropie (do 4 mocowań) - Konstrukcje montażowe wsporcze pod ogniwa jm=szt. ob=28 [RMS 1] nz=0.892 0 0.892 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 13] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0701-08 na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na stropie (2 mocowania) - Konstrukcje wsporcze pod koryta jm=szt. ob=220 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.165 0 0.165 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 14] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0705-08 na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 200 mm - Korytka instalacyjne 200 mm jm=m 40 ob=110 [RMS 1] nz=0.189 0 0.189 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 16] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.III 2003 KNR-W 5-08 0705-09 na=Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 200 mm - Pokrywy do korytek 200 mm jm=m 40 ob=110 [RMS 1] nz=0.095 0 0.095 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 20] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 5-10 0315-12 na=Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej do 150 mm jm=przepust. ob=4 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=4.013 0 4.013 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 28] nz=0.43 0 0.43 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2 0 2 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd= KNR 5-08 0817-05 na=Uszczelnienie przepustu p.poż - Masa uszczelniająca p.poż jm=szt. ob=4 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.0066 0 0.0066 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 17] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.II 2000 KNR-W 5-10 0118-03 na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem ( kabel 6mm2 ) jm=m 40 ob=300 [RMS 1] nz=0.204 0 0.204 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 5] nz=150 1 150 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 6] nz=150 1 150 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=4 0 4 np=1 op=M wa=0 wb=0 [RMS 34] nz=0.0067 0 0.0067 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 37] nz=0.0045 0 0.0045 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.II 2000 KNR-W 5-10 0106-03 na=Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem - Kabel 1 x 6 mm2 czarny jm=m 40 ob=420 [RMS 1] nz=0.137 0 0.137 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 19] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 7] nz=210 1 210 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 8] nz=210 1 210 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=4 0 4 np=1 op=M wa=0 wb=0 [RMS 34] nz=0.0067 0 0.0067 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 37] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=WACETOB wyd.II 2000 KNR-W 5-10 0106-03 na=Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych z mocowaniem - Kabel YKY 5 x 16 mm2, Kabel YKY 5 x 6 mm2 jm=m 40 ob=30 [RMS 1] nz=0.137 0 0.137 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 19] nz=0.05 0 0.05 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 9] nz=10.4 1 10.4 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 10] nz=10.4 1 10.4 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=4 0 4 np=1 op=M wa=0 wb=0 [RMS 34] nz=0.0067 0 0.0067 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 37] nz=0.0044 0 0.0044 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0401-12 na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących jm=aparat ob=10 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.3 0 0.3 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 11] nz=4 0 4 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0403-07 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - Inwenter jm=szt. ob=2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.6 0 0.6 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 4] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 3] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0404-02 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Rozdzielnica RGPV AC jm=szt. ob=2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.54 0 0.54 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 27] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 26] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0404-01 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Smart Meter z przekładnikami, Switchbox 63A jm=szt. ob=2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.41 0 0.41 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 29] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 31] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0404-02 na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Złącze kablowe PV, Rozdzielnica DC jm=szt. ob=3 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.54 0 0.54 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 33] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 24] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 25] nz=1 1 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd= KNR 5-04 0505-06 na=Montaż baterii akumulatorów zasadowych z bloków przenośnych z 2 ogniw D, G, M, K o pojemności 120 Ah - Solar Battery 12kWh (lub materiał równoważny) jm=blok. ob=1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=1.96 0 1.96 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=10 0 10 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 15] nz=2 0 2 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 30] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd= KNR 5-08 0402-09 na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - moduły fotwoltaiczne na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej o średniej masie konstrukcji 30 kg/m2. jm=szt. ob=106 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.82 0 0.82 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 18] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd= KNR 5-08 0310-08 na=Montaż wtyczek przenośnych wodoszczelne 380V z uziemieniem 3-biegunowych 16A/4 mm2 - Konektor 4-10 mm2 jm=szt. ob=42 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.319 0 0.319 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 12] nz=1.02 0 1.02 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0812-04 na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) jm=szt. ob=424 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.0275 0 0.0275 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] na=Pomiary instalacji fotowoltaicznej strona AC i DC jm=kpl 90 ob=1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=42 0 42 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] na=Uruchomienie zestawów jm=kpl 90 ob=27 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=48.9 0 48.9 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] na=Wykonanie projektu powykonawczego instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej jm=kpl 90 ob=1 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=163 0 163 np=1 wa=0 wb=0 [ELEMENT 1] na=Uziom ochronny [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0607-05 na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pręty stalowe ocynkowane Fe/Zn fi 8 mm jm=m 40 ob=46 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.3978 0 0.3978 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 21] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 32] nz=1.01 0 1.01 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0608-01 na=Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 - Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4 mm jm=m 40 ob=26 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.1602 0 0.1602 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 2] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [RMS 35] nz=0.0801 0 0.0801 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 KNR 5-08 0614-02 na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III jm=m 40 ob=2 [MNOŻNIKI RMS] wr=0.955 0.955 [RMS 1] nz=0.3179 0 0.3179 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 22] nz=1.04 0 1.04 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 38] nz=2.5 0 2.5 np=1 op=M wa=0 wb=0 [RMS 36] nz=0.159 0 0.159 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 35] nz=0.159 0 0.159 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 1304-01 na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) jm=szt. ob=1 [RMS 1] nz=1.24 0 1.24 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 KNNR 5 1304-02 na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) jm=szt. ob=1 [RMS 1] nz=0.56 0 0.56 np=1 wa=0 wb=0