[KOSZTORYS ATHENASOFT] wf=1 pr=RODOS 7.0.14.10 cr=0 opn=0 0 0 0 0 0 0 8 prn=2 2 3 2 3 0 6 [STRONA TYT] nb=Łysomice, dz. ewidencyjna nr 128/99 ni=Gmina Łysomice;87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8 nw=PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ARCH. JOLANTY KEPLER;90-010 ŁÓDŹ UL. TUWIMA 15/55 nk= sp= mi= da=Wrzesień 2018 cpv=45112700-2,Roboty w zakresie kształtowania terenu [RMS ZEST 1] ty=R na=Ogrodnicy gr.I id=001 3 jm=r-g 149 ce=0 il=1553.423 [RMS ZEST 2] ty=R na=Ogrodnicy gr.II id=002 3 jm=r-g 149 ce=0 il=55.8 [RMS ZEST 3] ty=R na=Ogrodnicy gr.III id=003 3 jm=r-g 149 ce=0 il=10.799 [RMS ZEST 4] ty=R na=Robotnicy id=004 3 jm=r-g 149 ce=0 il=113.985 [RMS ZEST 5] ty=M na=Azofoska id=0000001 3 jm=t 034 ce=0 il=0.592 [RMS ZEST 11] ty=M na=Klon zwyczajny – sadzonka, wysokość 180-220 cm, obwód pnia 8-10 cm id=0000002 3 jm=szt 020 ce=0 il=34 [RMS ZEST 18] ty=M na=Nasiona traw id=0000003 3 jm=kg 033 ce=0 il=209.602 [RMS ZEST 19] ty=M na=Paliki drewniane iglaste do drzew id=0000004 3 jm=szt 020 ce=0 il=37.74 [RMS ZEST 20] ty=M na=Sznur konopny surowy id=0000005 3 jm=kg 033 ce=0 il=2.04 [RMS ZEST 21] ty=M na=Środek chwastobójczy id=0000006 3 jm=kg 033 ce=0 il=6.551 [RMS ZEST 22] ty=M na=Świerk serbski „Minima” – średnia sadzonka, wysokość 35-40 cm id=0000007 3 jm=szt 020 ce=0 il=10 [RMS ZEST 23] ty=M na=Woda id=0000008 3 jm=m3 060 ce=0 il=3159.974 [RMS ZEST 24] ty=M na=Ziemia urodzajna (humus) id=0000009 3 jm=m3 060 ce=0 il=992.258 [RMS ZEST 25] ty=S na=Ciągnik kołowy id=00001 3 jm=m-g 148 ce=0 il=89.091 [RMS ZEST 26] ty=S na=Glebogryzarka ciągniona (bez ciągnika) id=00002 3 jm=m-g 148 ce=0 il=1.978 [RMS ZEST 27] ty=S na=Koparka gąsienicowa 0,40m3 id=00003 3 jm=m-g 148 ce=0 il=58.564 [RMS ZEST 29] ty=S na=Kosiarka id=00004 3 jm=m-g 148 ce=0 il=85.161 [RMS ZEST 30] ty=S na=Równiarka samojezdna 74kW (100KM) id=00005 3 jm=m-g 148 ce=0 il=13.102 [RMS ZEST 31] ty=S na=Samochód samowyładowawczy pow. 5,0-10 t (1) id=00006 3 jm=m-g 148 ce=0 il=78.217 [RMS ZEST 32] ty=S na=Samochód samowyładowczy 5t id=00007 3 jm=m-g 148 ce=0 il=19.259 [RMS ZEST 33] ty=S na=Samochód samowyładowczy 5-10t id=00008 3 jm=m-g 148 ce=0 il=110.053 [RMS ZEST 34] ty=S na=Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) id=00009 3 jm=m-g 148 ce=0 il=41.696 [RMS ZEST 35] ty=S na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) id=00010 3 jm=m-g 148 ce=0 il=39.305 [RMS ZEST 36] ty=M 1 na=Materiały pomocnicze (od R) id=9999998 3 jm=% 147 il=0 [ELEMENT 1] na=ZIELEŃ [ELEMENT 2] na=Trawniki [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0101-01 na=Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń tj. kamieni, gruzu, pozostałości roślin, śmieci na terenie trawnika jm=m3 60 ob=65.508 [PRZEDMIAR] wo=65.508 1 6550.82*0.01 [RMS 1] nz=3.0178 0 3.0178 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0101-04 na=Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km jm=m3 60 ob=65.508 [RMS 1] nz=1.2702 0 1.2702 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 36] nz=2 0 2 np=1 op=R wa=0 wb=0 [RMS 32] nz=0.294 0 0.294 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.I 2000 KNNR 1 0113-01 na=Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm jm=m2 50 ob=6550.82 [RMS 4] nz=0.0049 0 0.0049 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 34] nz=0.0023 0 0.0023 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.I 2000 KNNR 1 0205-03 na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km jm=m3 60 ob=982.62 [PRZEDMIAR] wo=982.62 1 6550.82*0.15 [RMS 4] nz=0.038 0 0.038 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 27] nz=0.0596 0 0.0596 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 34] nz=0.0271 0 0.0271 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 33] nz=0.112 0 0.112 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.I 2000 KNNR 1 0502-01 na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III jm=m2 50 ob=6550.82 [RMS 4] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 30] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.I 2000 KNNR 1 0205-04 na=Dowiezienie z odl. ok. 1 km i rozścielenie mechaniczne oraz ręczne ziemi urodzajnej pod założenie trawników na terenie płaskim z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km wraz z kosztem ziemi jm=m3 60 ob=982.62 [RMS 4] nz=0.032 0 0.032 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 24] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 31] nz=0.0796 0 0.0796 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0218-03 na=Rozścielenie mechaniczne oraz ręczne ziemi urodzajnej pod założenie trawników warstwą 15cm jm=m3 60 ob=982.62 [RMS 1] nz=0.2426 0 0.2426 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 35] nz=0.04 0 0.04 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0403-03 na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z traw gotowych w dawce 4 kg/100 m2, z przykryciem warstwą gleby grubości 0,5-1,0 cm; z nawożeniem mieszanką nawozów wieloskładnikowych w dawce 3 kg/100 m 2 z wymieszaniem z podłożem jm=ha 52 ob=0.655 [PRZEDMIAR] wo=0.655 1 6550.82/10000 [RMS 3] nz=11.55 0 11.55 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 2] nz=56.73 0 56.73 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 1] nz=389.64 0 389.64 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 18] nz=300 0 300 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 5] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 25] nz=6 0 6 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 26] nz=3.02 0 3.02 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0702-06 na=Pielęgnacja trawników na terenie płaskim, polegająca koszeniu i zagrabieniu skoszonej trawy, wysianiu nawozów mineralnych i dosianiu nasion, pieleniu i podlewaniu; jm=m2 50 ob=6550.82 [RMS 2] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 1] nz=0.105 0 0.105 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 18] nz=0.002 0 0.002 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 5] nz=5E-5 0 0.00005 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 21] nz=0.001 0 0.001 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=0.48 0 0.48 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 25] nz=0.013 0 0.013 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 29] nz=0.013 0 0.013 np=1 wa=0 wb=0 [ELEMENT 2] na=Nasadzenia [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0311-06 na=Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, w dołach o średnicy i głębokości 0,7 x 0,7m z zaprawieniem ziemią urodzajną i żelem utrzymującym wilgotność, z osadzeniem przy palikach, przywiązaniem i podlaniem roślin po posadzeniu ( Klon zwyczajny – sadzonka, wysokość 180-220 cm, obwód pnia 8-10 cm ) jm=szt 20 ob=34 [RMS 3] nz=0.0735 0 0.0735 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 2] nz=0.3352 0 0.3352 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 1] nz=1.423 0 1.423 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 11] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 24] nz=0.277 0 0.277 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 19] nz=1.05 0 1.05 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 20] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=0.02 0 0.02 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0302-04 na=Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, w dołach o średnicy i głębokości 0,3 x 0,3m z zaprawą dołów ziemią urodzajną, z żelem utrzymującym wilgotność i podlaniem roślin po posadzeniu ( Świerk serbski „Minima” – średnia sadzonka, wysokość 35-40 cm) jm=szt 20 ob=10 [RMS 3] nz=0.0735 0 0.0735 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 2] nz=0.0694 0 0.0694 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 1] nz=0.2884 0 0.2884 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 22] nz=1 0 1 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 24] nz=0.022 0 0.022 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=0.01 0 0.01 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0701-04 na=Pielęgnacja posadzonych drzew liściastych form piennych w okresie gwarancyjnym (mini. 12 miesięcy), polegająca na pieleniu chwastów, usuwaniu odrostów korzeniowych, spulchnianiu ziemi wokół roślin, poprawianiu misek oraz na podlewaniu roślin, ewentualnie wraz ze zraszaniem koron, na przycięciu koron, ewentualnie zasuszonych kwiatostanów i owocostanów, wymianie uschniętych lub uszkodzonych drzew, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu misek liśćmi na okres zimy, kontroli i wymianie zniszczonych wiązadeł oraz wymianie uszkodzonych lub brakujących palików; jm=szt 20 ob=34 [RMS 1] nz=1.0028 0 1.0028 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 19] nz=0.06 0 0.06 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 5] nz=6E-5 0 0.00006 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=0.4 0 0.4 np=1 wa=0 wb=0 [POZYCJA] pd=wyd.III 1998 KNR 2-21 0701-01 na=Pielęgnacja posadzonych krzewów w okresie gwarancyjnym (mini. 12 miesięcy), polegająca na pieleniu chwastów, spulchnianiu ziemi wokół roślin, oraz na podlewaniu roślin, ewentualnie wraz z ich zraszaniem, ewentualnie na usuwaniu zasuszonych kwiatostanów i owocostanów, wymianie uschniętych lub uszkodzonych krzewów, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu misek liśćmi na okres zimy; jm=szt 20 ob=10 [RMS 1] nz=0.573 0 0.573 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 5] nz=2E-5 0 0.00002 np=1 wa=0 wb=0 [RMS 23] nz=0.12 0 0.12 np=1 wa=0 wb=0 [ELEMENT 1] na=MAŁA ARCHITEKTURA [ELEMENT 2] na=Fontanna [POZYCJA] na=Dostarczenie i montaż : Fontanna typu – Stalowa Kula w misie kwadratowej „Stalowa kula” – wykonana powinna być z polerowanej stali nierdzewnej, sfera o średnicy 60cm, ustawiona na stalowej podstawie. Pompa mieszczona w misie z polerowanej stali nierdzewnej o wymiarach 110/110/30cm, tłoczy poprzez sferę? wodę?, która następnie przelewa się? po zewnętrznej powierzchni „szklanej kuli”. Wypływający strumień´ jest podświetlany diodami o mocy 2,7W wbudowanymi w dysze? fontannowa?. Lustro wody przykryte jest stalowym rusztem, docelowo pokrytym ozdobnym żwirem. Cały układ ustawiony jest na stalowej ramie. Ze względu na planowana? lokalizacje? w miejscu publicznym fontanna powinna zostać wyposażona w: pompę? na obniżone napięcie 24V; lampę? UV-C do dezynfekcji wody, i szczelna? skrzynkę? transformatorowa?. jm=kpl 90 ob=1 op=1 cj=0 [ELEMENT 2] na=Ławki, donice, słupki [POZYCJA] na=Ławka z donicą o wymiarach 1150mm x 1150mm głębokość donicy 600 mm, drzewo egzotyczne olejowane, Stal kwasoodporna szlifowana - dostarczenie i montaż jm=szt 20 ob=1 op=1 cj=0 [POZYCJA] na=Ławka wykonanie beton architektoniczny – jasnoszary, stal cynkowana i lakierowana proszkowo, drzewo egzotyczne olejowane, Stal kwasoodporna szlifowana wym. 4000x1000mm - dostarczenie i montaż jm=szt 20 ob=2 op=1 cj=0 [POZYCJA] na=Donica długość 5000 mm, wysokość 900 mm, Stal kwasoodporna szlifowana - dostarczenie i montaż jm=szt 20 ob=2 op=1 cj=0 [POZYCJA] na=Słupek wysokość 900 mm, przykręcany, Stal kwasoodporna szlifowana - dostarczenie i montaż jm=szt 20 ob=10 op=1 cj=0