Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW "Wody Polskie" o przeprowadzeniu dowodu z oględzin - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

 Toruń, dnia 11 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE O PRZEPROWADZANIU DOWODU Z OGLĘDZIN
/z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej/

Na podstawie art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 tj.), art. 49 i art. art. 75 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej w skrócie „Kodeksem postępowania administracyjnego”, w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 18.12.2020 r., bez znaku - uzupełnionym i skorygowanym pismem z dnia 16.03.2021 r., bez znaku, Pomorskiej Specjalistycznej Strefy Ekonomicznej, ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot - zwanej dalej „Wnioskodawcą”, reprezentowanej przez Panią Aldonę Mikulską, ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.) usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu PSSE Podstrefa Ostaszewo 3 wylotami DN 800 do urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego „P-E”, a następnie do wód cieku „Dopływ spod Kowroza” w km 5+820 i 2.) usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu PSSE Podstrefa Ostaszewo przelewem burzowym z 3 wylotami DN 800 do urządzenia wodnego w postaci rowu „P-E”, a następnie do wód cieku „Dopływ spod Kowroza” w km 5+820, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z a w i a d a m i a
o planowanym w dniu 07.06.2021 r. o godz. 10.00 przeprowadzeniu oględzin terenu.

Miejsce spotkania: zjazd drogowy na działce nr 1/14 i 1/38 obręb 0008 Ostaszewo, niedaleko rowu „P-E” z 3 wylotami na działce 107 obręb 0014 Wytrębowice gm. Łysomice.

Celem spotkania będzie zebranie materiału dowodowego, w tym określenie właściwego odbiornika wód opadowych lub roztopowych aby prawidłowo wskazać rodzaj usługi wodnej i sprawdzenie stanu trzech wylotów kanalizacji deszczowej i rowu melioracyjnego „P-E” na działce 107 obręb 0014 Wytrębowice gm. Łysomice. Oględziny obejmą również fragment cieku „Dopływ spod Kowroza”, w rejonie ujścia rowu „P-E” - skrzyżowanie działek nr 16 i 18 obręb 0010 Piwnice gm. Łysomice.

Pouczenie
1. Wszystkie Strony mają prawo do udziału w przeprowadzeniu dowodu z oględzin stosownie do art. 79 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. W czasie trwania oględzin Strony będą miały możliwość wypowiedzenia co do zebranych dotychczas dowodów i składania wyjaśnień, uwag oraz wniosków, zgodnie z art. 79 § 2 ww. ustawy.
3. Na oględziny należy zabrać dowód osobisty celem sprawdzenia tożsamości.
4. Pełnomocnicy reprezentujący Strony postępowania powinni posiadać i przedłożyć w trakcie oględzin oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.
5. Do ww. pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł, na rachunek Urzędu Miasta Torunia - nr: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799, z wyjątkiem Pełnomocników reprezentujących jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego. Zapis ten nie dotyczy Pełnomocnika reprezentującego Wnioskodawcę, tj. Pani Aldony Mikulskiej.
6. Z uwagi na panującą na terenie całego kraju epidemią SARS COVID-19 w trakcie trwania oględzin należy przestrzegać obecnie reżimu sanitarnego i posiadać stosowną maseczkę ochronną. 

7. Tutejszy organ zastrzega sobie prawo do udokumentowania oględzin poprzez sporządzenie protokołu, do którego w razie konieczności zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna, a także nagranie wykonane za pomocą kamery i/lub dyktafonu. Wobec czego, poucza się Strony o możliwości utrwalenia wizerunku i/lub głosu Stron podczas spotkania. Jeżeli w trakcie oględzin zaistnieje taka konieczność, osoba prowadząca poinformuje Strony przed rozpoczęciem nagrywania. Strony będą mogły wyrazić swoją wolę w stosunku do utrwalenia wizerunku i głosu: zgodę poprzez pozostanie na spotkaniu lub sprzeciw - opuszczenie spotkania po poinformowaniu o tym prowadzącego.
8. Strony będą miały możliwość uzyskania uwierzytelnionej kserokopii protokołu, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

DYREKTOR
Władysław Kołybski
/podpis kwalifikowany/ 

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW "Wody Polskie" o przeprowadzeniu dowodu z oględzin - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL)

Metryka

  • opublikował: Patryk Rybacki
    data publikacji: 2021-05-20 10:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 273745
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43