Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje Wójta Gminy Łysomice:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym):

 • przygotowywanie projektów uchwał radzie gminy;
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 
 1. W realizacji zadań własnych wójt gminy  podlega wyłącznie radzie gminy (art.30 ust.3).
 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art.31).
 3. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy (art.31a).
 4. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Wójt  może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych (art.31b ust 1).
 5. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Wójt  działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art.31b ust.2).
 6. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, przy pomocy którego wykonuje zadania, w drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych (art.33).
 7. Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (art. 39).
 8. Może wydać przepisy porządkowe, w przypadkach niecierpiących zwłoki (art.41 ust.2).
 9. Jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem (art. 46 ust. 1).
 10. Ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art.60).

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do: (art. 60 ust. 2)

 1. Zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
 2. Emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę
 3. Dokonywania wydatków budżetowych.
 4. Zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.
 5. Dysponowania rezerwami budżetu gminy
 6. Blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Ponadto Wójt ma obowiązek:

 1. Ogłaszania uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonywania (art. 61 ust. 2).
 2. Informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych (art. 61 ust. 3)
 3. Przedkładania wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady gminy (art. 90).
 4. Powołania oraz odwołania swojego zastępcy lub zastępców (art. 26 a). 

Wójt ma prawo między innymi do:

 1. Wnioskowania o zwołanie sesji (art. 20 ust. 3).
 2. Upoważniania swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2).
 3. Upoważniania zastępców samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2019-11-06 22:51
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-11 11:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-11 11:41:44