Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Plan pracy Rady Gminy Łysomice na 2020 rok

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1

 1. Informacja dotycząca funkcjonowania i bieżącej działalności Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. w Gostkowie.
 2. Analiza finansowa i rzeczowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych.
 3. Podsumowanie działalności Rady Gminy za 2019 r.
 4. Analiza działań promujących rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 8. Informacja dot. realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w 2020 r.
 9. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2020.
 10. Sprawy bieżące.

I kwartał

 

2

 1. Wręczenie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy.
 3. Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy – Sprawozdanie Komisariatu Policji w Chełmży.
 4. Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci.
 5. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ.
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania szkół i przedszkola na terenie Gminy Łysomice oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.
 8. Analiza stanu przygotowania kąpieliska w Kamionkach Małych do sezonu letniego.
 9. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2020.
 10. Analiza finansowa i rzeczowa systemu gospodarowania odpadami.
 11. Analiza wniosków dot. przejęcia nieruchomości pod drogi gminne.
 12. Współpraca międzygminna i międzynarodowa Gminy Łysomice.
 13. Sprawy bieżące.

II kwartał

 

3

 1. Informacja z wykonania zadań i budżetu Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową za I półrocze 2020 roku.
 2. Ocena realizacji zobowiązań finansowych gminy.
 3. Ocena stanu realizacji inwestycji na terenie gminy.
 4. Ocena stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Wręczenie stypendiów Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Omówienie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
 8. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2020.
 9. Sprawy bieżące.

III kwartał

 

4

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 2. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych.
 3. Zaopiniowanie projektu i uchwalenie budżetu Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2021.
 4. Zmiany w budżecie gminy na rok 2020.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych, Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Sprawy bieżące.

IV kwartał

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1347
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-20 12:01