Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 31.03.2020 r.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu informuje o utrzymaniu zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy niżej podanych informacji na temat obowiązujących przepisów związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje...

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje

Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Informacja o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020. W wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2020...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 07.02.2020 r.

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U. z 2020 r. poz. 65), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Łysomice...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1084
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-31 14:09

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

NIP Urzędu Gminy Łysomice: 879-18-21-587
REGON Urzędu Gminy Łysomice: 000542505

NIP i REGON GMINY ŁYSOMICE
NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38

Dane kontaktowe

tel. +48 56 678 32 22 w.33
tel./fax +48 56 678 35 05

e-mail: k.malon@lysomice.pl

Konto Urzędu Gminy Łysomice:
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

Godziny urzędowania

poniedziałek: 7:30 - 15:15
wtorek: 7:30 - 16:30
środa: 7:30 - 15:15
czwartek: 7:30 - 15:15
piątek: 7:30 - 15:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 50717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 11:50

Stopka strony