Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

RRGPPIiR.I.6220.13.2020 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice

RRGPPIiR.I.6220.13.2020 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

RRGPPIiR.I.6220.9.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

RRGPPIiR.I.6220.8.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

GD.ZUZ.5.4210.385.2020.MM - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...

WRI.6733.15.2020. - Obwieszczenie o wydanych postanowieniach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) art. 9, art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, że w postępowaniu z wniosku z dnia 13 lipca 2020 roku...

AB.6740.6.186.2020.BP - Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 04 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256 z dnia 2020.02.18 z późn. zm.)...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia o wydaniu decyzji w prowadzonym postępowaniu administracyjnym sygn. akt ROŚ.6220.8.2020 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 58/1 w miejscowości Rogowo, gm. Lubicz"
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony przez Inwestora: Green Capital S.A., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski....

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r...

KOMUNIKAT OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I OPIEKUNÓW PSÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I OPIEKUNÓW PSÓW
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających...

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U z 2020 r poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczęcie i zakończenie...

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Łysomice”, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz - ROŚ.6220.8.2020.AR

Działając na podstawie art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 t.j. ze zm..) oraz art. 10 § 1, 41, 49 i 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j. ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WIR.II.746.1.34.2020.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)...

OBWIESZCZENIE - o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie...

OBWIESZCZENIE ogłasza się o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.149.1.2020

Zgodnie z art. 28 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.7.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.4.2020

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). ogłaszam, że...

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przystępuję do opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Lulkowo. gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/26 dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr T01T/00083431/5...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

zawiadamiam że w dniu 28.07.2020r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Brzezińskiego, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. - WIR.II.746.1.34.2020.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.3.2020

Zgodnie z art. 89 oraz 91 § 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), ogłaszam, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice (sala konferencyjna) odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca toczącego się postępowania administracyjnego...

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - WG.1431.26.2020

Urząd Gminy w Łysomicach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 09.07.2020 r., na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. C Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje...

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-V.7430.18.2020

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowa S.A...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.4.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.3.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Informacja dot. wynajmu pomieszczeń w nowobudowanym budynku SPZOZ w Łysomicach

Gmina Łysomice informuje, iż planuje wynajem części pomieszczeń w nowobudowanym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach przy ul. Łąkowej, działka  o numerze ewidencyjnym  nr 128/108, z przeznaczeniem na prowadzenie rehabilitacji...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6730.89.1.2020     

Zgodnie z art. 28 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). ogłaszam, że na wniosek z dnia 03.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne...

Informacja dot. wynajmu pomieszczeń w nowobudowanym budynku SPZOZ w Łysomicach

Gmina Łysomice informuje, iż planuje wynajem części pomieszczeń w nowobudowanym budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach przy ul. Łąkowej, działka  o numerze ewidencyjnym  nr 128/108  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki...

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" - GD.ZUZ.5.421.450.2019.MT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2020 r. wydałem decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.450.2019.MT dla Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,
87-148 Łysomice...

Wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielona pomoc publiczna oraz ulgi w zakresie podatków i opłat w 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg...

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. wydałem decyzję pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.447.2019.MT dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., Gostkowo 21E, 87-148 Łysomice na...

Informacja skierowana do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie OW Kamionki Małe

Pozimowe włączanie dostaw wody na teren ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych odbywało się najczęściej na majowy weekend, w tym roku ze względu na warunki pogodowe planowano to wykonać po wcześniejszych próbach w dniu 10 kwietnia. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz kolejne wprowadzane przez Rząd RP zaostrzenia procedur związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa w Polsce (szczególnie to z 31.03.2020 r.), odstąpiono od uruchomienia dostaw wody na terenie ośrodka...

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.05.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu informuje o utrzymaniu zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, zwraca się z prośbą o pilne przekazanie mieszkańcom Państwa Gminy niżej podanych informacji na temat obowiązujących przepisów związanych z utrzymaniem zjazdów z dróg publicznych na grunty przyległe do drogi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza, co następuje...

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje

Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Informacja o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020.

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2020. W wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2020...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 315621
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-28 11:27:02