Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.10.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU I z dnia 20 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 grudnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2021 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.9.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2021 - WIR.1.7840.6.24.2021 .AP(Z)

Na podstawie art. 9ac ust. la ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. - AB.6740.5.198.2021.BP

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 z dnia 2021.04.21 ze zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie - RGN.I.6220.9.3.2021 z dnia 02.12.2021r.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2021 r. - WIR.II.747.4.1.2021.EP

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża”, km 0,755 do 19,941...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2021r

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.8.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.165.4.2021.MM

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.324.2021.ACS

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka - WIR.6220.15.2021

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491) oraz art. 63 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - AB.6740.5.198.2021.BP

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.8.4.2021

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2021 r. - WIR.II.746.1.52.2020.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)...

Informacja o polowaniach zbiorowych - Zarząd Koła Łowieckiego „Wieniec” Toruń

Zarząd Koła Łowieckiego „Wieniec” Toruń pragnie przekazać informacje na temat polowań zbiorowych na rok 2021/2022. W związku z „Ogólnokrajowym skoordynowanym programem zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych” zobowiązani zostaliśmy do przeprowadzenia polowań zbiorowych w okresie...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.274.2021.PS

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.274.2021.PS z dnia 12.10.2021 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.5.2021

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.1.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - ŚG-l-P.721.6.2021

Na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice - Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 17.09.2021 r. decyzji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice - Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie/obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka - WIR.6220.15.2021

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551) Wójt Gminy Łubianka niniejszym zawiadamia strony postępowania, iż w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zawiadomienie/obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka - WIR.6220.15.2021

Zgodnie z art. 10, 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.9.1.2021

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.1.3.2021

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.274.2021.PS

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - WG.440.59.2021

Wójt Gminy Łysomice w dniu 19.09.2021 r. ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marka: Autosan Tramp, model pojazdu: A0909L.04.S...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 0417-SEE.711-5.5.2021

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że przystępuję do opisu i oszacowania wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gostkowo, gmina Łysomice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 115/7 dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00067032/0...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.3.4.2021

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam, że...

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie - Obwieszczenie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Informuje
o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.55.12.2021.MN z dnia 18.08.2021r., w której sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 09.08.2021r...

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.5.2021

...na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 23.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RGN.I.6220.5.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW...

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
...budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działek nr 48/2 i 49/7 położonych w miejscowości Zakrzewko, obręb Zakrzewko, gmina Łysomice...

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.14.2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
...polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 x 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 3/6 położonej w miejscowości Lipniczki, obręb Lipniczki, gmina Łysomice...

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice
...budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 185 i 186 położonych w miejscowości Gostkowo, obręb Gostkowo, gmina Łysomice...

Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

Obwieszczenie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.55.9.2021.MN z dnia 09.08.2021r., w której udzielono PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. pozwolenia wodnoprawnego na...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.167.2.2020.AB

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.4.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.6.3.2020

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.101.3.2021.AB

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.5.3.2021

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RGN.I.6220.8.1.2021

Zgodnie z art. 49a, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.4.3.2021

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.55.7.2021.MN

Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej k. p. a.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.55.4.2021.MN

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego", w związku z art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) - zwanej dalej „Prawem wodnym”, w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 18.12.2020 r...

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka - WIR.6220.6.2021

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 64 i 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922) Wójt Gminy Łubianka niniejszym zawiadamia strony postępowania...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo, gmina Łysomice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo, gmina Łysomice...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXII/199/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice...

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

W związku z licznymi przypadkami porzucenia beczek z nieznaną substancją w lasach regionu Kujaw i Pomorza, która może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz powodować skażenie środowiska, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył NAGRODĘ W KWOCIE 30 TYS. ZŁ za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców tego procederu...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - AB.6740.6,24.2021.BP

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 z dnia 2021.04.21)...

Zawiadomienie/obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka - WIR.6220.6.2021

Zgodnie z art. 10, 41, 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamia się, że...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - GD.ZUZ.5.4210.16.2021JL

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rurociągu melioracyjnego polegającą na podłączeniu systemu kanalizacji deszczowej do istniejącej studni melioracyjnej 315/1,0 na działce nr 64/10 obręb 0007 Łysomice gm. Łysomice i usługę wodną...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RGN.I.6220.5.1.2021

Zgodnie z art. 49a, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

Wykazy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2020 r. pomocy publicznej, a także w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w 2020 r.

Wójt Gminy Łysomice działając  na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f)  i g ) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 299 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.2.2021 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - ŚG-I-P.721.6.2021

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW "Wody Polskie" o przeprowadzeniu dowodu z oględzin - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

Na podstawie art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 tj.), art. 49 i art. art. 75 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej w skrócie „Kodeksem postępowania administracyjnego”, w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 18.12.2020 r., bez znaku - uzupełnionym i skorygowanym pismem z dnia 16.03.2021 r., bez znaku...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW "Wody Polskie" o wszczęciu postępowania administracyjnego - GD.ZUZ.5.4210.536.2020.JL

Na podstawie art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 tj.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej w skrócie „Kpa”, Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WIR.II.747.4.1.2021.EP

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Informacja Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.III.7021.12.2021

Dot. projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Łysomice” współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii - WIWz.913.24.99.2021(1)

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RRGPPIiR.I.6220.4.1.2021

Zgodnie z art. 49a, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RRGPPIiR.I.6220.3.1.2021

Zgodnie z art. 49, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łysomice - 13.04.2021

Na podstawie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 ze zm.) Wójt Gminy Łysomice informuje...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku - GD.RUZ.4210.8.3.2021.Agr

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łysomice - 07.04.2021

Na podstawie z art. 17 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 ze zm.) Wójt Gminy Łysomice informuje...

Pismo Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii - WIWz.913.7.12.11.2021(1)

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 9/2021 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.15.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - AB.6740.6.24.2021.BP

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, zawiadamiam...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i  niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) ogłasza, co następuje...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - AB.6740.6.279.2020.BP

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 t.j. z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256 z dnia 2020.02.18 z późn. zm.)...

Wyróżnienia Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku  2020

Lista wyróżnień Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku 2020

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2021

Informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2021, wpłynęły cztery oferty...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW "Wody Polskie" - GD.ZUZ.5.4210.385.2020.MM

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) zawiadamiam, w dniu 28 stycznia 2021 r. wydano decyzję...

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 - przedszkola i klasy pierwsze szkół podstawowych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice - załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 0050.06.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2021 r....

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.12.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice - RRGPPIiR.I.6220.11.2020

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego - AB.6740.6.279.2020.BP

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z dnia 2020.08.10 ze zm.) - zwanej dalej ustawą...

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2021

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 361052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43