Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RRGPPIiR.I.6220.4.1.2021

Łysomice, dnia 19.04.2021 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49a, 61 § 4, 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.03.2021 r. (data wpływu: 31.03.2021 r.; L. dz. R1343), złożony przez Erbud S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Osak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie oraz rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej oraz przebudowie istniejącego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1/42, 1/61, 1/62 położonych w miejscowości Ostaszewo, obręb Ostaszewo, gmina Łysomice.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt. 58 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839)  planowana inwestycja jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko a tym samym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu pismem znak: RRGPPIiR.I.6220.4.2.2021 z dnia 19.04.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania stronom przysługuje prawo przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty opublikowania  obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia; uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87 – 148 Łysomice w godzinach pracy tut. organu.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ mgr inż. Piotr Kowal

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RRGPPIiR.I.6220.4.1.2021)

Metryka

  • opublikował: Patryk Rybacki
    data publikacji: 2021-04-20 08:30
  • zmodyfikował: Patryk Rybacki
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 10:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 250560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43