Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - k. p. a.)


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje

o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.55.9.2021.MN z dnia 09.08.2021r., w której udzielono PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. pozwolenia wodnoprawnego na:
1. likwidację istniejących rowów kolejowych oraz przepustów w projektowanym pasie
kolejowym,
2. wykonanie rowów kolejowych (otwartych nieuszczelnionych) wraz z wylotami W-l i WR-2,
3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Struga Papowska Duża, Fryba
4. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z płyty peronowej oraz wiat na peronie - wylotem W-l do projektowanego rowu kolejowego,
5. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z linii kolejowej 207 od km 5+815 do km 6+064 strona prawa, drogi dojazdowej od km 0+930 do km 1+177 jezdnia lewa oraz z powierzchni przyległej - wylotem WR-2 .


Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach
dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje
się art. 49 kpa.

Jak wynika z art. 49 § 1 i § 2 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji, o której mowa w niniejszym obwieszczeniu, stronom służy odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (t.j. po upływie terminu wskazanego w art. 49 § 2 kpa).

Zgodnie z treścią art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strona może złożyć wniosek do Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gdańsku o udostępnienie odpisu wydanej decyzji (art. 49b § 1 kpa), złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia odwołania.

p.o. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

drukuj (Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich)

Metryka

  • opublikował: Wojciech Lewicki
    data publikacji: 2021-08-13 10:30
  • zmodyfikował: Wojciech Lewicki
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 10:32

INFORMACJA

Metryka

  • opublikował: Wojciech Lewicki
    data publikacji: 2021-08-13 10:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 250325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43