Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łysomice - RGN.I.6220.7.2021

RGN.I.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łysomice 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 17.09.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RGN.I.6220.7.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 216/5 położonej w miejscowości Gostkowo, obręb Gostkowo, gmina Łysomice.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, w godz. od 7.30 do 15.00 /od poniedziałku do piątku/.

Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8,
  87-148 Łysomice, e-mail: malon@lysomice.pl, tel. 56 6783222
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit C RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych (ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U 2021 poz. 735 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm./ )
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, zgodnie z ustawami na podstawie których działa administrator.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  na podstawie przepisów prawa (np. zgodnie z art. 59 i 64 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko). 

Metryka

 • opublikował: Wojciech Lewicki
  data publikacji: 2021-09-21 16:13
 • zmodyfikował: Wojciech Lewicki
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-21 16:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 250561
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 11:04:43