Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Rozporządzenie nr 15/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2022 r.

W sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 13.09.2022 r. - RGN.I.6220.2.4.2022

Na podstawie art. 63 ust. 1, art..64 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.); § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, postanawiam...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. - WIR.II.747.5.2.2022.DK

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, la i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zawiadamia się...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
zawiadamia się,
że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: WIR.II.747.5.1.2022.DK o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 ode. Gustorzyn-Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice - 31.08.2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXX/186/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 0417-SEE.711.1.7.2022.5

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479), podaje do publicznej wiadomości, że przystępuje do opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki Małe, gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 404 o powierzchni 0,0175 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00074572/9...

Ocena bieżąca jakości wody do kąpieli w kąpielisku na Jeziorze Kamionkowskim w Kamionkach Małych gm. Łysomice - N.HŚ.5224.2.4.8.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) i wyników badania wody pobranej w dniu 9 sierpnia 2022 r. (Sprawozdanie z poboru i badania próbki Nr 633/S/HK/2022 z dnia 12.08.2022 r.), w związku z § 4 ust. 1 pkt. 1) a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) stwierdza, że...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2022 r.
zawiadamia się,
że dnia 10 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję nr 11/2022 znak: WIR.II.747.5.2.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RGN.I.6220.3.1.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. - WIR.II.747.5.1.2022.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Ocena bieżąca jakości wody do kąpieli

Ocena bieżąca jakości wody do kąpieli w kąpielisku na Jeziorze Kamionkowskim w Kamionkach Małych gm. Łysomice. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipea 2017 r. (Dz. U. z 2021 r.. poz. 2233 z późn. zm.) i wyników badania wody pobranej w dniu 26 lipca 2022...

Obwieszczenie o odwołanym terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości - 0417-SEE.711-5.3,4.2022

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. llOo § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479), podaje do publicznej wiadomości, że odwołuje wyznaczony na 20 lipca 2022 r.na godz. 10.00 termin rozpoczęcia oraz wyznaczony na 24 sierpnia 2022 r. na godz. 10.00 termin zakończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 38/6 o powierzchni 0,1950 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00039298/7...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXXVIII/249/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. - WIR.II.747.5.2.2022.DK

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2022 r. - WIR.II.747.5.1.2022.DK

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Ocena bieżąca jakości wody do kąpieli w kąpielisku na Jeziorze Kamionkowskim w Kamionkach Małych gm. Łysomice - N.HŚ.5224.2.4.4.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu działając na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt. 1) a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), stwierdza...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice o wszczęciu postępowania - RGN.I.6220.2.1.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 22.06.2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXVII/232/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice...

Metryka

  • opublikował: Patryk Rybacki
    data publikacji: 2022-06-15 14:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 26.05.2022 r. - ROS.6220.26.2020.AR

Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.) oraz art. 10 § 1, 41 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, Wójt Gminy Lubicz zawiadamia o...

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2021 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH UDZIELONO ULG

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej...

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2021 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. - WIR.II.746.1.60.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia Tl marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

OBWIESZCZENIE - ŚG-V.7430.11.2022

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. - WIR.II.747.4.1.2021.EP

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. - WIR.I.7840.3.10.2022.AP(D)

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. - WIR.II.746.1.14.2022.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. - WIR.II.746.1.60.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) ogłasza, co następuje...

Obwieszczenie Gminy Łubianka z dnia 12.04.2022 r. - WIR.6220.10.2021

Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) Wójt Gminy Łubianka zawiadamia strony postępowania...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 06.04.2022 r.

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3 oraz art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2022 r. - WIR.6220.15.2021

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)...

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy - WIWz.913.24.13.2022(3), WIWz.913.24.99.2021(24)

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 10/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. - WIR.I.7840.3.10.2022.AP(Z)

Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 08.03.2022 r. - RGN.I.6220.1.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2022 r. - WIR.I.7840.6.24.2021.AP

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 17.02.2022 r. - RGN.I.6220.1.3.2022

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2022

W wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2022, wpłynęły trzy oferty. W/w Kluby spełniły wymagania konkursowe. Komisji Oświaty, Sportu i  Problemów Społecznych Rady Gminy Łysomice w dniu 11.02.2022 r. zapoznała się ze złożonymi wnioskami i je pozytywnie zaopiniowała. Decyzją Wójta Gminy Łysomice przyznano dotacje na rok 2022 w następującej wysokości...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXXII/200/2021 z dnia 18 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo, gmina Łysomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXXII/199/2021 z dnia 18 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXVII/233/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. - WIR.IL746.1.52.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXVIII/249/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice...

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2022

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. - WIR.II.746.1.52.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez...

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2022 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów...

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2022 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 2/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, gminy Łysomice, Gmina Chełmża.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 03.01.2022 r. - RGN.I.6220.1.1.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33461
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-16 09:31:56