Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE - ŚG-V.7430.11.2022

Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. - WIR.II.747.4.1.2021.EP

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2022 r. - WIR.I.7840.3.10.2022.AP(D)

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. - WIR.II.746.1.14.2022.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. - WIR.II.746.1.60.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez...

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Łysomice, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Łysomice, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o  finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) ogłasza, co następuje...

Obwieszczenie Gminy Łubianka z dnia 12.04.2022 r. - WIR.6220.10.2021

Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389) Wójt Gminy Łubianka zawiadamia strony postępowania...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 06.04.2022 r.

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3 oraz art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubianka z dnia 31.03.2022 r. - WIR.6220.15.2021

Wójt Gminy Łubianka, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)...

Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy - WIWz.913.24.13.2022(3), WIWz.913.24.99.2021(24)

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 10/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 4/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. - WIR.I.7840.3.10.2022.AP(Z)

Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 08.03.2022 r. - RGN.I.6220.1.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2022 r. - WIR.I.7840.6.24.2021.AP

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 17.02.2022 r. - RGN.I.6220.1.3.2022

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2022

W wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2022, wpłynęły trzy oferty. W/w Kluby spełniły wymagania konkursowe. Komisji Oświaty, Sportu i  Problemów Społecznych Rady Gminy Łysomice w dniu 11.02.2022 r. zapoznała się ze złożonymi wnioskami i je pozytywnie zaopiniowała. Decyzją Wójta Gminy Łysomice przyznano dotacje na rok 2022 w następującej wysokości...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXXII/200/2021 z dnia 18 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Różankowo, gmina Łysomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łysomice nr XXXII/199/2021 z dnia 18 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 3 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXVII/233/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. - WIR.IL746.1.52.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr XXXVIII/249/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice...

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2022

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. - WIR.II.746.1.52.2021.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez...

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2022 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów...

Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2022 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła w załączeniu z prośbą o realizację i rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 2/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. - Malbork na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat toruński, gminy Łysomice, Gmina Chełmża.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 03.01.2022 r. - RGN.I.6220.1.1.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-23 15:03:04