Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2023 r. - DLI-II.7620.6.2023.KM.16

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.), a także art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), Minister Rozwoju i Technologii...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 września 2023 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) - zawiadamia się, że została wydana decyzja RGN.6733.CP10.2023 w dnia 21.09.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej (stacji bazowej telefonii komórkowej) na terenie działki nr 221/23 w miejscowości Świerczynki obręb Różankowo-Świerczyny...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie - WOO.420.18.2023.ADS.3

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaję do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2023 r. - WIR.II.747.2.8.2023.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się, że dnia 7 września 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie decyzję zmieniającą nr 6/2023, znak: WIR.II.747.2.8.2023.DK w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 ode. Gustorzyn-Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Gustorzyn włącznie do Węzła Rozdzielczego gazu Kamionki, sprostowanej postanowieniem z dnia 2 lutego 2023 r. znak: WIR.II.747.2.6.2022.DK...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 września 2023 r. - RGN.I.6220.4.3.2023

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1i 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie znak: RGN.I.6220.4.3.2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Turzno o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 września 2023 r. - RGN.I.6220.5.3.2023

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie OKW Nr.109 w Łysomicach z dnia 5 września 2023r.

Na podstawie § 14 ust 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r., oraz uchwały nr 1 Komisji Okręgowej Nr 109 w Łysomicach z dnia 05.09.2023 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 109 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 4 września 2023 r. - RGN.I.6220.2.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2023 r. - RGN.I.6220.6.8.2022

Zgodnie z art. 89 oraz 91 § 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 773 ze zm.) ogłaszam, że...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2023 r. - RGN.I.6220.6.9.2022

Na postawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)  zawiadamiam, że wniosek złożony dnia 07.11.2022 r. (data wpływu: 07.11.2022 r.; L. dz. 7888/2022), uzupełniony dnia  24.11.2022 r. (L.dz. 8611/2022) złożony przez: STONE Sp. z . o. o. Sp. K. ul. Dwernickiego 12, 87 – 100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża KAMIONKI DUŻE AW”, położonego na dz. nr 174, 175, 166/2, 167 obręb ewidencyjny 0002 Kamionki Duże, gmina Łysomice, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa postępowania administracyjnego z uwagi na kompletowanie materiału dowodowego, w tym przeprowadzeniem rozprawy administracyjnej, której termin wyznaczono na dzień 5 października 2023 r...

Wybory do Izb Rolniczych 2023 rok

Wybory do Izb Rolniczych 2023 rok...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. - WIR.II.747.2.8.2023.DK

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 36a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.), zwanej dalej „ustawą w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00003925/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny, Kancelaria Komornicza nr XXII w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2023r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Warneńczyka 1 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 211/2 o pow. 081ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkami niemieszkalnymi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 31 lipca 2023 r. - RGN.I.6220.6.7.2022

Na postawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)  zawiadamiam, że wniosek złożony dnia 07.11.2022 r. (data wpływu: 07.11.2022 r.; L. dz. 7888/2022), uzupełniony dnia  24.11.2022 r. (L.dz. 8611/2022) złożony przez: STONE Sp. z . o. o. Sp. K. ul. Dwernickiego 12, 87 – 100 Toruń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża KAMIONKI DUŻE AW”, położonego na dz. nr 174, 175, 166/2, 167 obręb ewidencyjny 0002 Kamionki Duże, gmina Łysomice, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa postępowania administracyjnego z uwagi na kompletowanie materiału dowodowego...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Łysomice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2023 r. - RGN.6733.CP8.2023

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 24 lipca 2023 r. - RGN.I.6220.2.9.2022

Na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1093 ze zm) Wójt Gminy Łysomice, zawiadamiam strony...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 20.07.2023 r. RGN.I.6220.3.5.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20.07.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RGN.I.6220.3.4.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Rozbudowie parku maszynowego dla potrzeb produkcji kamizelek kuloodpornych na terenie zakładu SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o. o. w miejscowości Ostaszewo 57H, gmina Łysomice”...

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY - WOO.4221.101.2023.PP.3

POSTANOWIENIE w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji oraz przerobie kruszywa naturalnego ze złoża „KAMIONKI DUŻE AW”, położonego na działkach nr ewid.: 174, 175, 166/2, 167 obręb Kamionki Duże, gmina Łysomice, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.1.7840.12.5.2023.MB (D)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2023 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r.,poz. 924 t.j.), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12 lipca 2023 r. na rzecz inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji nr 62/2023 udzielającej pozwoleniu na budowę
obejmującej zadanie pn.: „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 ode. Gustorzyn-Gardeja. Odcinek 3 od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa”...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 czerwca 2023 r. - RGN.I.6220.3.3.2023

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 15 czerwca 2023 r. - WIR.II.747.2.7.2022.EP

Na podstawie art. 12 ust. 1, la, 2 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyinego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924), zawiadamia się, że dnia 15 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP) o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.2.7.2022.EP, ustalającej na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki włącznie do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2023 r. - GD.RUZ.4210.34.2023.14.PZ

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice o wszczęciu postępowania z dnia 7 czerwca 2023 r. - RGN.I.6220.5.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 29 maja 2023 r. - AB.6740.6.15.2023.BP

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) - zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 25 maja 2023 r. - GD.RUZ.4210.34.2023.11.PZ

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Informuje...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2023 r. - GD.RUZ.4210.34.2023.10.PZ

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o zakończeniu postępowania administracyjnego Operatora Gazociągów Przemysłowych „GAZ-SYSTEM"...

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2023 r. - ŚG-IV.721.25.2023

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów: Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska - aktualizacja; Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń - aktualizacja; Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek - aktualizacja; Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektów...

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2023 r. - ŚG-IV.721.24.2023

Nawiązując do art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęty m stanowisku w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla czterech projektów dokumentów...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego AB.6740.6.15.2023.BP - z dnia 28 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) - zwanej dalej ustawą...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice o wszczęciu postępowania z dnia 20 kwietnia 2023 r. - RGN.I.6220.3.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17 marca 2023 r. - GD.RUZ.4210.18.2023.6.MM

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - k. p. a.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. z dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) i §§ 2-3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.I.6220.5.2022/2023

w sprawie rozpoczęcia procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 24 marca 2023 r. - RGN.I.6220.2.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice o postanowieniu znak: RGN.I.6220.5.5.2022/2023 z dnia 24.03.2023 r.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z   art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), postanawiam...

Rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia marca 2023 r. z dnia 16 marca 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 t.j., z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135 t.j., z późn. zm.) oraz art. 65 ust.l lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zarządza się, co następuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 marca 2023 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr LV/359/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Ostaszewo, gmina Łysomice...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości z dnia 3 marca 2023 - 0417-SEE.7112.14.2023.1

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 479), podaje do publicznej wiadomości, że zakończenie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 38/6 o powierzchni 0,1950 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00039298/7, wyznaczone w obwieszczeniu z 21 grudnia 2022r., nie nastąpi w wyznaczonym terminie...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. - GD.RUZ.4210.34.2023.2.PZ

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.7.2022.EP

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, la i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, la i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zawiadamia się, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.2.6.2022.DK ...

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023

Informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2023, wpłynęły trzy oferty...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.1.3.2023

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1 i 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 2 lutego 2023 r. - GD.RUZ.4210.18.2023.2.MM

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1, la, 2 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.5.4.2022/2023

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam...

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2023 r. - WOO.4220.63.2023.AG1

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 stycznia 2023 r., znak: RGN.I.1.2.2023 (wpływ: 19 stycznia 2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: RGN.I.1.3.2023 (wpływ: 23 stycznia 2023 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.4.4.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.1.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.10.2020  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.5.3.2022/2023

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1  i 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu zawiadamiam...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. - WIR.II.747.2.7.2022.EP

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. - WIR.II.746.1.14.2022.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.4.3.2022

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. - WIR. II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-28 09:28:24