Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17 marca 2023 r. - GD.RUZ.4210.18.2023.6.MM

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - k. p. a.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. z dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) i §§ 2-3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 24 marca 2023 r. - RGN.I.6220.2.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z   art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice o postanowieniu znak: RGN.I.6220.5.5.2022/2023 z dnia 24.03.2023 r.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z   art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), postanawiam...

Rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia marca 2023 r. z dnia 16 marca 2023 r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 t.j., z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 135 t.j., z późn. zm.) oraz art. 65 ust.l lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), zarządza się, co następuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 marca 2023 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łysomice uchwały nr LV/359/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części obrębu Ostaszewo, gmina Łysomice...

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości z dnia 3 marca 2023 - 0417-SEE.7112.14.2023.1

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 479), podaje do publicznej wiadomości, że zakończenie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 38/6 o powierzchni 0,1950 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00039298/7, wyznaczone w obwieszczeniu z 21 grudnia 2022r., nie nastąpi w wyznaczonym terminie...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. - GD.RUZ.4210.34.2023.2.PZ

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.7.2022.EP

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, la i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, la i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zawiadamia się, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.2.6.2022.DK ...

Informacja o wynikach konkursu na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023

Informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Łysomice w roku 2023, wpłynęły trzy oferty...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.1.3.2023

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1 i 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 2 lutego 2023 r. - GD.RUZ.4210.18.2023.2.MM

Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. - Kpa), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2023 r. - WIR.II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1, la, 2 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 7 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.5.4.2022/2023

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam...

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2023 r. - WOO.4220.63.2023.AG1

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Łysomice z dnia 17 stycznia 2023 r., znak: RGN.I.1.2.2023 (wpływ: 19 stycznia 2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: RGN.I.1.3.2023 (wpływ: 23 stycznia 2023 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 lutego 2023 r. - RGN.I.6220.4.4.2022

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2023. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, (Dz. Urz. woj. Kuj-pom. z 2012 r. poz. 207)...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.1.1.2023

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)zawiadamiam...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 16 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.10.2020  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 12 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.5.3.2022/2023

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. art. 64 ust 1  i 2, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu zawiadamiam...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. - WIR.II.747.2.7.2022.EP

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. - WIR.II.746.1.14.2022.ML

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamia się...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 stycznia 2023 r. - RGN.I.6220.4.3.2022

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 73 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że...

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. - WIR. II.747.2.6.2022.DK

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamia się...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14169
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-30 12:29:40