Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 140/8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234), § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/184/2021 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zarządzenia Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łysomice.

Wójt Gminy Łysomice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha  położonej
w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice.

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, oznaczona działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00036630/6. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej nieuciążliwej, budownictwa socjalnego i usług oświaty. Nieruchomość posiada decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie parkingu wraz z zielenią (izolacyjną) na terenie działki.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy prowadzonym w Nicolaus bank, Nr 35 9511 0000 0032 0267 2000 0003. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy prowadzonym w Nicolaus bank, Nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.”

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 207.200,00 zł w tym VAT 23% (dwieście siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminyw Łysomicach, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna – parter.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wójt Gminy Łysomice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

2)  Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.

3)  Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

4) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

5) Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, tel. 56 678 32 22.

                                                                                                          Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 140/8)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-04-26 08:08
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 13:10

Informacja o wyniku przetargu

Łysomice, dnia 28. 05.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.) 

WÓJT GMINY ŁYSOMICE
INFORMUJE

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, oznaczonej działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha położonej
w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 maja 2021 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna-parter.

2. Oznaczenie nieruchomości bedacei przedmiotem przetargu wedłup kataru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice, oznaczona działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00036630/6. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej nieuciążliwej, budownictwa socjalnego i usług oświaty. Nieruchomość posiada decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie parkingu wraz z zielenią (izolacyjną) na terenie działki.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: - 1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: - 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 207 200,00 zł brutto

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 210 200,00 zł brutto

5. Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości:

Elżbieta Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U.P Centrum Handlowo-Usługowe Łysomice Grabowska Elżbieta, ul. Sadowa 2a, 87-148 Łysomice, NIP:8791778868

Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice: www.bip.lysomice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8 na okres co najmniej 7 dni.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Informacja o wyniku przetargu)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-05-28 13:15
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26779
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-22 14:23:51