Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lysomice.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - samodzielny lokal użytkowy - działka nr 44/1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234), § 3, § 4, § 6  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Łysomice z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łysomice.

Wójt Gminy Łysomice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy (po byłej kotłowni) o powierzchni 33,93 m², położoną   na  działce nr 44/1 o pow. 0,2077 ha w miejscowości Ostaszewo,  gmina Łysomice wraz z udziałem wynoszącym 3393/31642

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal użytkowy (po  byłej kotłowni) o powierzchni 33,93 m², położoną na  działce nr 44/1 o pow. 0,2077 ha w miejscowości Ostaszewo,  gmina Łysomice wraz z udziałem wynoszącym 3393/31642, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00057083/9. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i wielorodzinnej z usługami. Nieruchomość posiada decyzję ustalającą warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne na terenie działki nr 44/1 w miejscowości Ostaszewo.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy prowadzonym w Nicolaus bank, Nr 35 9511 0000 0032 0267 2000 0003. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości  w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy prowadzonym w Nicolaus bank, Nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości   w momencie jego rozstrzygnięcia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 100,00 zł  (sześć tysięcy sto złotych 00/100).

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna – parter.

 1. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU:

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wójt Gminy Łysomice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

2)  Cena osiągnięta w przetargu nie podlega rozłożeniu na raty.

3)  Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

4) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

5) Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wznowieniem granic ponosi nabywca nieruchomości.

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, tel. 56 678 32 22.

 

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - samodzielny lokal użytkowy - działka nr 44/1)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-04-26 09:04
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 11:28

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Łysomice, dnia 26.05.2021 r.

INFORMACJA
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz zapisu o prawie odstąpienia od przeprowadzenia przetargu umieszczonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 26 kwietnia 2021 r.,

Wójt Gminy Łysomice

informuje, iż odwołuje wyznaczony na dzień 28 maja 2021 r. o godz. 12:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy (po byłej kotłowni) o powierzchni 33,93 m2, położonej na działce nr 44/1 o pow. 0,2077 ha w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice wraz z udziałem wynoszącym 3393/31642, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00057083/9.

Przyczyną odwołania przetargu jest stwierdzenie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w lokalu będącym przedmiotem przetargu.

Informację o odwołaniu przetargu podaję do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8. oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łysomice: wwww.bip.lysomice.pl.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

drukuj (Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Patryk Rybacki
  data publikacji: 2021-05-26 11:25
 • zmodyfikował: Patryk Rybacki
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 11:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26787
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-22 14:23:51